We stand with Ukraine. 🇺🇦

Натрійуретичний пептид B-типу, N-термінальний фрагмент (NT-proBNP)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Мозковий натрійуретичний пропептид, N-термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду, N-термінальний промозковий натрійуретичний пептид, N-кінцевий пропептид натрійуретичного гормону (В-типу)
Одиниці вимірювання
пмоль/л, пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л

Натрійуретичний пептид B-типу (NT-proBNP) - цей аналіз показаний як допоміжний засіб для діагностики осіб з підозрою на застійну серцеву недостатність та виявлення легких форм серцевої дисфункції. Тест також допомагає оцінити ступінь тяжкості серцевої недостатності у пацієнтів з діагнозом застійної серцевої недостатності. Цей аналіз також показаний для стратифікації ризику пацієнтів з гострим коронарним синдромом і застійною серцевою недостатністю, а також може використовуватися для моніторингу лікування пацієнтів з дисфункцією лівого шлуночка.

Дисфункція лівого шлуночка може виникати як частина ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, клапанних захворювань і первинних захворювань міокарда. Якщо дисфункцію лівого шлуночка не лікувати і вона прогресує, існує високий потенціал смертності, наприклад, через раптову серцеву смерть.

Хронічна серцева недостатність - це клінічний синдром, спричинений порушенням насосної функції серця. На основі симптомів тяжкість серцевої недостатності класифікується за стадіями (класифікація Нью-Йоркської кардіологічної асоціації [NYHA] I-IV). Коли пацієнти групуються відповідно до класифікації NYHA, рівні NT-proBNP зростають зі збільшенням номера класу і відображають тяжкість серцевої недостатності. Висока чутливість NT-proBNP дозволяє також виявляти легкі форми серцевої дисфункції у безсимптомних пацієнтів зі структурними захворюваннями серця. Для діагностики дисфункції лівого шлуночка використовують клінічну інформацію та візуалізаційні процедури.

Продемонстровано значення натрійуретичних пептидів у контролі функції серцево-судинної системи. Дослідження показують, що натрійуретичні пептиди можуть бути використані для діагностики клінічних проблем, пов'язаних з дисфункцією лівого шлуночка. Описано такі натрійуретичні пептиди: передсердний натрійуретичний пептид (ANP), натрійуретичний пептид типу В (BNP) та натрійуретичний пептид типу С (CNP).

ANP і BNP, як антагоністи ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, впливають за допомогою своїх натрійуретичних і діуретичних властивостей на електролітний і рідинний баланс в організмі. У людей з дисфункцією лівого шлуночка концентрація BNP в сироватці та плазмі крові підвищується, як і концентрація імовірно неактивного амінотермінального фрагмента NT-proBNP.

ProBNP, що складається з 108 амінокислот, секретується переважно шлуночком і в цьому процесі розщеплюється на фізіологічно активний BNP (77-108) і N-кінцевий фрагмент NT-proBNP (1-76).

Дослідження показують, що NT-proBNP можна використовувати в діагностичних і прогностичних цілях. Концентрація NT-proBNP в сироватці або плазмі крові корелює з прогнозом дисфункції лівого шлуночка. Fisher et al. виявили, що пацієнти із застійною серцевою недостатністю зі значеннями NT-proBNP вище медіани мали однорічну смертність 53 % порівняно з 11 % у пацієнтів з показниками нижче медіани. У дослідженні GUSTO IV, в якому взяли участь понад 6800 пацієнтів, було показано, що NT-proBNP є найсильнішим незалежним предиктором річної смертності у пацієнтів з гострим коронарним синдромом.

Тест також корисний для розподілу симптомів на серцеві та несерцеві причини і допомагає виявити осіб з дисфункцією лівого шлуночка. Робоча група Європейського товариства кардіологів з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності у своїх рекомендаціях рекомендує, що натрійуретичні пептиди, включаючи NT-proBNP, "можуть бути найбільш корисними клінічно в якості тесту на виключення через постійні і дуже високі негативні прогностичні значення". При використанні рекомендованих значень відсікання аналіз proBNP дає негативні прогностичні значення в діапазоні від 97% до 100% в залежності від віку і статі. Зміни концентрації NT-proBNP можуть бути використані для оцінки успішності лікування пацієнтів з дисфункцією лівого шлуночка. Крім того, NT-proBNP підходить для оцінки ремоделювання судин, а отже, сприяє створенню індивідуалізованих реабілітаційних процедур.

NT-proBNP також відображає серцеву функцію і вказує на підвищений ризик у пацієнтів, яким планується прийом потенційно кардіотоксичних препаратів або втручання, що викликають затримку рідини або перевантаження об'ємом (наприклад, інгібітори COX‐2, нестероїдні протизапальні препарати).

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Натрійуретичний пептид B-типу, N-термінальний фрагмент (NT-proBNP) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  пмоль/л, пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л.