We stand with Ukraine. 🇺🇦

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Глютамін-щавелевооцтова трансаміназа в сироватці, глутамат-оксалоацетат-трансаміназа сироватки крові (SGOT), аспартаттрансаміназа, АсАТ, EC 2.6.1.1
Одиниці вимірювання
нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)

Аспартатамінотрансфераза (глутаматоксалацетаттрансаміназа) належить до трансаміназ, які каталізують взаємоперетворення амінокислот та α-кетокислот шляхом перенесення аміногруп. Аспартатамінотрансфераза часто зустрічається в тканинах людини. Хоча найбільшу активність ферменту виявлено в серцевому м'язі, значна активність також спостерігається в мозку, печінці, слизовій оболонці шлунка, жировій тканині, скелетних м'язах і нирках.

Виявлено два ізоферменти аспартатамінотрансферази: цитоплазматичний і мітохондріальний. Тільки цитоплазматичний ізофермент зустрічається в нормальній сироватці, в той час як мітохондріальний, разом з цитоплазматичним ізоферментом, був виявлений в сироватці пацієнтів з коронарними і гепатобіліарними захворюваннями.

Вимірювання аспартатамінотрансферази (АСТ) показане для діагностики, диференціальної діагностики та моніторингу гепатобіліарних захворювань, інфаркту міокарда та ураження скелетних м'язів. Вимірювання АСТ також може проводитися в рамках медичних скринінгових обстежень. У деяких випадках АСТ може бути корисним для моніторингу перебігу інфаркту міокарда. При підозрі на нещодавній інфаркт міокарда діагностична чутливість АСТ становить 96%, а діагностична чутливість через 12 годин після появи болю в грудях - 86%. Рівень АСТ може бути підвищеним при вірусному гепатиті та захворюваннях печінки, пов'язаних з некрозом печінки, при цьому часто спостерігається підвищення у 20-50 разів.

Оцінка активності аспартатамінотрансферази (АСТ) по відношенню до АЛТ (співвідношення Де Рітіса; АСТ/АЛТ) є корисним показником ураження печінки. Співвідношення <1,0 вказує на легке ураження печінки і особливо асоціюється із захворюваннями запальної природи. Показники >1,0 свідчать про важкі захворювання печінки, які зазвичай супроводжуються некрозом. Підвищення рівня АСТ може виявлятися при цирозі печінки, позапечінковому холестазі, прогресуючій м'язовій дистрофії, дерматоміозиті, гострому панкреатиті, гемолітичній хворобі, гангрені, розтрощених м'язових травмах і тромбоемболії легеневої артерії.

У пацієнтів, які перебувають на нирковому діалізі або мають дефіцит вітаміну В6, рівень АСТ у сироватці крові може бути зниженим. Очевидне зниження АСТ може бути пов'язане зі зменшенням піридоксальфосфату, простетичної групи для АСТ, що призводить до збільшення співвідношення апоферменту до голоферменту. Незначне або помірне підвищення рівня АСТ може також спостерігатися після вживання алкоголю або прийому ліків, включаючи пеніцилін, саліцилати або опіати.

Референтні інтервали

Метод заснований на рекомендаціях "Міжнародної федерації клінічної хімії" (IFCC).

Чоловіки (дорослі)< 50 Од/л0,85 мккат/л
Жінки (дорослі)< 35 Од/л0,60 мккат/л
Новонароджені25–75 Од/л0,42–1,25 мккат/л
Немовля15–60 Од/л0,25–1 мккат/л

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Аспартатамінотрансфераза (АСТ) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл) .