We stand with Ukraine. 🇺🇦

Бікарбонати (HСО3-)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Гідрокарбонат, загальний CO2; вміст вуглекислого газу; вміст CO2; бікарбонат; HCO3-
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, ммоль/л, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл, мекв/л

Бікарбонати є другою за величиною фракцією аніонів у плазмі крові. До цієї фракції входять іони бікарбонату (HCO3-) і карбонату (CO32-), а також карбаміносполуки. При фізіологічному рН крові концентрація карбонату становить 1/1000 концентрації бікарбонату. Карбамінові сполуки також присутні в таких малих кількостях, що їх зазвичай не згадують окремо. Існує кілька різних методів визначення бікарбонату в сироватці та плазмі крові. Більшість з цих процедур використовують підкислення зразка і перетворення всіх форм вуглекислого газу в газ CO2. Кількість газу, що утворюється, вимірюють за допомогою манометричних або об'ємних приладів, іоноселективних електродів або спектрофотометричних методів. Ці методи або громіздкі, трудомісткі, орієнтовані на техніку, або вимагають спеціального обладнання. Описано ферментативні процедури з використанням фосфоенолпіруваткарбоксилази (PEPC). Вміст бікарбонатів у сироватці або плазмі крові є важливим показником дисперсії електролітів та аніонного дефіциту. Разом з визначенням рН вимірювання бікарбонату використовується в діагностиці та лікуванні численних потенційно серйозних розладів, пов'язаних з кислотно-лужним дисбалансом в дихальній та метаболічній системах

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Бікарбонати (HСО3-) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, ммоль/л, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл, мекв/л.