We stand with Ukraine. 🇺🇦

Трансферин

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Переносник заліза, сидерофілін
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл

Трансферин - це глікопротеїн з молекулярною масою 79570 дальтон. Він складається з поліпептидного ланцюга з двома N-глікозидно зв'язаними олігосахаридними ланцюгами та існує в численних ізоформах. Швидкість синтезу в печінці може змінюватися відповідно до потреб організму в залізі та його запасів.

Трансферин - це білок, що транспортує залізо в сироватці крові. У випадках дефіциту заліза ступінь насичення трансферину виявляється надзвичайно чутливим показником функціонального виснаження заліза. Рівень феритину знижується при дефіциті запасного заліза. При сидеропенії дефіцит заліза можна виключити, якщо концентрація трансферину в сироватці крові низька, як при запаленнях або - рідше - при дефіциті аскорбінової кислоти. При скринінгу на спадковий гемохроматоз насиченість трансферину краще вказує на гомозиготний генотип, ніж феритин. Лікування анемії еритропоетином у пацієнтів з нирковою недостатністю є ефективним лише за наявності достатньої кількості накопиченого заліза. Найкращою процедурою моніторингу є визначення насичення трансферину під час терапії. Насичення трансферину в поєднанні з феритином дає переконливий прогноз щодо виключення перевантаження залізом у пацієнтів з хронічними захворюваннями печінки.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Трансферин - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл.