We stand with Ukraine. 🇺🇦

Тироксин вільний (FT4)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Вільний тироксин, вільний Т4, вільний тетрайодтиронін
Одиниці вимірювання
пмоль/л, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, пг/мл, нг/мл

Тироксин (Т4) - основний гормон щитовидної залози, що виділяється в кров щитовидною залозою. Разом з трийодтироніном (Т3) він відіграє життєво важливу роль у регулюванні обміну речовин в організмі, впливає на серцево-судинну систему, ріст і метаболізм кісток, а також важливий для нормального розвитку функцій статевих залоз і нервової системи.

Т4 циркулює в крові у вигляді рівноважної суміші вільного та зв'язаного з сироваткою крові гормону. Вільний Т4 (fT4) - це незв'язана і біологічно активна форма, яка становить лише 0,03 % від загального Т4. Решта Т4 неактивна і зв'язана з сироватковими білками, такими як тироксин-зв'язуючий глобулін (75 %), пре-альбумін (15 %) і альбумін (10 %).

Визначення вільного Т4 має перевагу в тому, що воно не залежить від змін концентрації та властивостей зв'язування цих білків, тому додаткове визначення параметра зв'язування (Т-поглинання, ТБГ) не є необхідним. Таким чином, вільний Т4 є корисним інструментом у клінічній рутинній діагностиці для оцінки тиреоїдного статусу. Його слід вимірювати разом з ТТГ при підозрі на тиреоїдні розлади, а також для моніторингу тиреоїдної терапії.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Тироксин вільний (FT4) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  пмоль/л, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, пг/мл, нг/мл.