We stand with Ukraine. 🇺🇦

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
середній корпускулярний гемоглобін, MCH
Одиниці вимірювання
фмоль, фмоль/клітина, пг, пг/клітина

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - це середня вага гемоглобіну в середньому еритроциті. MCH корелює з результатами cереднього об`єму еритроцитів (MCV). Цей показник має значення для діагностики пацієнтів з тяжкою анемією.

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) отримують шляхом ділення гемоглобіну на кількість еритроцитів. Для розрахунку цього показника можна використовувати просту формулу:

MCH (пг) = гемоглобін (в г/дл) × 10 / кількість еритроцитів (в 1012/л)

Коефіцієнт 10 використовується для переведення гемоглобіну з грамів на децилітр у грами на літр.

Приклад: Якщо гемоглобін становить 15 г/дл, а кількість еритроцитів - 5 × 1012 клітин на літр:

MCH (пг) = 15 г/дл × 10 / 5 × 1012/л = 30 пг

Основним джерелом похибки MCH є підрахунок еритроцитів, якщо він виконується вручну. Однак, коли кількість еритроцитів визначається за допомогою електронних лічильників клітин, MCH є надійним показником.

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті завжди повинен корелювати з MCV та MCHC.

Підвищення середнього рівня гемоглобіну спостерігається при макроцитарній анемії - MCH може досягати 50 пг, тоді як зниження пов'язане з мікроцитарною анемією (20 пг або менше при гіпохромних мікроцитарних анеміях).

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  фмоль, фмоль/клітина, пг, пг/клітина.