We stand with Ukraine. 🇺🇦

Феритин

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Депоноване залізо, металопротеїд, індикатор запасів заліза, феритин сироватки крові
Одиниці вимірювання
нмоль/л, пмоль/л, мкг/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, нг/мл

Феритин - це білок, що накопичує залізо. Він має молекулярну масу ≥ 440000 дальтон, залежно від вмісту заліза, і складається з білкової оболонки (апоферитину) з 24 субодиниць і залізного ядра, що містить в середньому близько 2500 іонів Fe3+ (в основних ізоформах). Спільним для всіх ізоформ є їх побудова з двох окремих субодиниць, кислої субодиниці H (важкої) та слабоосновної L (легкої). Основні ізоферитини відповідають за функцію довготривалого зберігання заліза і в основному виявляються в печінці, селезінці та кістковому мозку. Кислі ізоферитини містяться переважно в міокарді, плаценті, пухлинній тканині і - меншою мірою - в органах депо.

Визначення феритину необхідне насамперед для діагностики метаболізму заліза, моніторингу терапії препаратами заліза, визначення запасів заліза в групах ризику та для диференціальної діагностики анемій. Він охоплює прелатентний і латентний дефіцит заліза, а також перевантаження залізом. Він також використовується для розрізненнязалізодефіцитної анемії та гіпохромної анемії (хронічні інфекційні та пухлинні анемії, сидеробластна анемія або таласемія).

Визначення феритину особливо підходить для моніторингу ниркової анемії, коли під час терапії еритропоетином спостерігаються порушення утилізації та розподілу заліза. Феритин, що виявляється в крові, знаходиться в рівновазі з депо заліза в організмі і, отже, є індикатором рівня запасів заліза.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Феритин - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нмоль/л, пмоль/л, мкг/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, нг/мл.