We stand with Ukraine. 🇺🇦

Ізопропанол (ізопропіловий спирт)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
2-пропанол, пропан-2-ол, ізопропанол, диметилкарбінол
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%

Період напіввиведення ізопропілового спирту становить приблизно 3 години, а об'єм розподілу подібний до об'єму розподілу етанолу. Він легко всмоктується через шлунково-кишковий тракт і метаболізується зі швидкістю приблизно 50% від швидкості метаболізму етанолу. Метаболізм ізопропанолу відбувається переважно під дією алкогольдегідрогенази з утворенням ацетону, вуглекислого газу та води. Смертельна доза при прийомі всередину становить 250 мл. Ізопропіловий спирт та його основний метаболіт, ацетон, є депресантами ЦНС.

Пригнічення ЦНС є основним симптомом гострої інтоксикації ізопропанолом. Крім того, він спричиняє значне подразнення ШКТ, що може проявлятися нудотою і блюванням, включаючи гематемезис і мелену, болем у животі та гастритом. Інші симптоми включають сплутаність свідомості, кому, гіпертензію, дихальну недостатність і смерть. Діагноз інтоксикації ізопропанолом поставити важко.

Діагноз інтоксикації ізопропанолом поставити важко. Ключовими ознаками є ацетонурія, ацетонемія та гіперосмолярність без глікозурії, гіперглікемії або ацидозу. Найкращим методом визначення концентрації ізопропанолу в крові вважається газова хроматографія. Лікування включає підтримуючу терапію, активоване вугілля з промиванням шлунка та гемодіаліз у разі тяжкого отруєння.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Ізопропанол (ізопропіловий спирт) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%.