We stand with Ukraine. 🇺🇦

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (anti-CCP)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Anti-CCP, антитіла до циклічного цитрулінового пептиду, антитіла до ццитрулінового білка
Одиниці вимірювання
Од/мл, кОд/л

Ревматоїдний артрит (РА) - одне з найпоширеніших аутоімунних захворювань, що вражає 0,5-1 % населення світу. Це системне захворювання характеризується хронічним запаленням синовіальної оболонки суглобів і прогресуючою дегенерацією суглобів, що зрештою призводить до інвалідизації хворих. Діагноз ревматоїдний артрит часто базується на клінічних проявах та лабораторних тестах, таких як ревматоїдний фактор (РФ) та С-реактивний білок (СРБ). Однак РФ не є специфічним для РА і може бути присутнім у здорових людей похилого віку або у пацієнтів з іншими аутоімунними та інфекційними захворюваннями, а С-реактивний білок є загальним маркером запалення. 

Нещодавно ідентифікація цитруліну як мішені для цілого набору аутоантитіл, таких як анти-перинуклеарний фактор (APF), анти-кератинові антитіла (AKA), анти-філагринові антитіла (AFA) тощо, виявлених у сироватках пацієнтів з РА, призвела до розробки аналізів що виявляють антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (anti-CCP) , які мають високу специфічність для РА. Клінічна ефективність тестів що виявляють антитіла до циклічного цитрулінового пептиду - була ще більше покращена завдяки використанню декількох цитрулінованих пептидів, що призвело до появи другого покоління anti-CCP-тестів.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (anti-CCP) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  Од/мл, кОд/л.