We stand with Ukraine. 🇺🇦

Ренін

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Ангіотензиногеназа
Одиниці вимірювання
пмоль/л, нг/л, нг/дл, нг/100мл, нг%, пг/мл, мкМО/мл, мМО/л

Існує кілька коефіцієнтів перерахунку для реніну залежно від методу.

пг/мл * 1,67 = мкМО/мл (мМО/л)

мкМО/мл (мМО/л) * 0,6 = пг/мл

пг/мл * 2,2 = мМО/мл (мМО/л)

мкМО/мл (мМО/л) * 0,45 = пг/мл

Ренін, поліпептидний фермент (MW ~ 40000), також відомий як ангіотензиногеназа, є циркулюючою протеазою, що секретується юкстагломерулярними клітинами юкстагломерулярного апарату нирок у відповідь на великий об'єм крові або низький вміст NaCl в організмі.

Ренін активує ренін-ангіотензинову систему шляхом розщеплення ангіотензиногену, що виробляється в печінці, на ангіотензин I (неактивний), який далі перетворюється на ангіотензин II (активний) у судинному епітелії легень. Ангіотензин II може викликати звуження судин, стимулюючи центральну нервову систему, крім того, він стимулює секрецію АДГ (антидіуретичного гормону) і виділення альдостерону з надниркових залоз.

Регуляція артеріального тиску та контроль клубочкової фільтрації в нирках є найважливішими функціями ренін-ангіотензинової системи.

На плазмову концентрацію реніну впливає концентрація циркулюючого ангіотензиногену і, як наслідок, концентрація ангіотензину ІІ. Високі плазмові рівні ангіотензину ІІ знижують секрецію реніну (негативний зворотній зв'язок).

Визначення рівня реніну в плазмі крові є корисним для діагностики артеріальної гіпертензії та терапевтичного нагляду за пацієнтами з артеріальною гіпертензією. Концентрація реніну в плазмі крові знижується у пацієнтів з гіпертензією через первинний гіперальдостеронізм, на відміну від реноваскулярної гіпертензії, при якій концентрація реніну та альдостерону підвищена.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Ренін - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  пмоль/л, нг/л, нг/дл, нг/100мл, нг%, пг/мл, мкМО/мл, мМО/л.