We stand with Ukraine. 🇺🇦

Холестерин загальний

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Холестерин в крові, [олестерол, холестерин, CHOL
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл

Холестерин - це стероїд із вторинною гідроксильною групою в положенні С3. Він синтезується в багатьох типах тканин, але особливо в печінці та стінці кишечника. Приблизно три чверті холестерину синтезуються заново, а чверть надходить з їжею. 
Холестерин синтезується повсюди в організмі і є важливим компонентом клітинних мембран і ліпопротеїнів, а також попередником для синтезу стероїдних гормонів і жовчних кислот. 
Холестерин в основному транспортується у вигляді двох класів ліпопротеїнів (ЛПНЩ і ЛПВЩ), які відіграють різну роль у патогенезі ліпідних порушень. 
Аналізи на холестерин використовуються для скринінгу атеросклеротичного ризику, а також для діагностики та лікування розладів, пов'язаних з підвищеним рівнем холестерину, а також порушень метаболізму ліпідів і ліпопротеїдів. 
Показники, отримані при аналізі зразків, взятих у пацієнтів після прийому їжі, можуть бути трохи нижче показників, отриманих при аналізі зразків, взятих у пацієнтів натощак.

Референтні інтервали

Рекомендовані значення відповідно до рекомендацій Національної Освітньої Програми з Холестерину (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP))

< 5,2 ммоль/л200 мг/длБажаний рівень холестерину
5,2–6,2 ммоль/л200–239 мг/дл
Граничний рівень холестерину
≥ 6,2 ммоль/л240 мг/длВисокий рівень холестерину

Клінічна інтерпретація згідно з рекомендаціями Європейського Товариства Атеросклерозу (European Atherosclerosis Society)

Холестерин

Тригліцериди

< 5,2 ммоль/л

< 2,3 ммоль/л

< 200 мг/дл

< 200 мг/дл

Немає порушень ліпідного обміну
Холестерин5,2–7,8 ммоль/л200–300 мг/дл

Порушення ліпідного обміну, якщо

холестерин ЛПВЩ < 0,9 ммоль/л

(< 35 мг/дл)

Холестерин

Тригліцериди

> 7,8 ммоль/л

> 2,3 ммоль/л

> 300 мг/дл

> 200 мг/дл

Порушення ліпідного обміну

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Холестерин загальний - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл.