We stand with Ukraine. 🇺🇦

Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Гамма-глютаматтранспептидаза, гамма-глютаматтрансфераза, ГГТ, гамма-глутаматтранспептидаза, гамма-глутаматтрансфераза, EC 2.3.2.2
Одиниці вимірювання
нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)

Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) використовується для діагностики та моніторингу захворювань гепатобіліарної системи. Ферментативна активність гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) часто є єдиним параметром з підвищеними значеннями при тестуванні на такі захворювання, і є одним з найчутливіших відомих показників.

Гамма-глутамілтрансфераза також є чутливим скринінговим тестом на прихований алкоголізм. Підвищена активність ГГТ виявляється в сироватці крові пацієнтів, які потребують тривалого лікування фенобарбіталом і фенітоїном.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл) .