We stand with Ukraine. 🇺🇦

Прокальцитонін (РСТ)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Одиниці вимірювання
мкг/л, нг/л, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/мл

Прокальцитонін - це прогормон з 116 амінокислот з молекулярною масою приблизно 12,7 кД. Прокальцитонін експресується нейроендокринними клітинами (С-клітинами щитовидної залози, легень і підшлункової залози) і послідовно ферментативно розщеплюється на (незрілий) кальцитонін, катакальцин і N-кінцеву ділянку. Кров здорових людей містить лише низькі рівні прокальцитоніну.  Було виявлено, що рівень прокальцитоніну зростає під час бактеріальної інфекції. Ймовірно, що у відповідь на сепсис багато тканин експресують прокальцитонін по всьому організму, як це було показано на тваринній моделі. Прокальцитонін, що циркулює в організмі хворих на сепсис, складається лише з 114 амінокислот, в яких відсутній N-кінцевий дипептид Ala-Pro.

Підвищений рівень прокальцитоніну часто виявляється у пацієнтів, які страждають на бактеріальний сепсис, особливо на тяжкий сепсис і септичний шок. Прокальцитонін розглядається як прогностичний маркер для підтримки прогнозування результату у пацієнтів з сепсисом. При гострому панкреатиті прокальцитонін виявився надійним індикатором тяжкості та основних ускладнень. У пацієнтів з позалікарняними інфекціями дихальних шляхів або пневмонією, спричиненою штучної вентиляції легенів, прокальцитонін був запропонований як орієнтир для прийняття рішення про необхідність антибіотикотерапії та для моніторингу успіху лікування.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Прокальцитонін (РСТ) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкг/л, нг/л, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/мл.