We stand with Ukraine. 🇺🇦

Алкогольдегідрогеназа (ADH)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
алкоголь: НАД ± оксидоредуктаза,, EC 1.1.1.1
Одиниці вимірювання
нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)

Алкогольдегідрогеназа (АДГ) - це печінковий цитоплазматичний фермент, переважно розташований у центролобулярній зоні. При значному підвищенні алкогольдегідрогенази іноді може бути виявлена у вигляді шостої смуги на електрофорезі ізоферменту ЛДГ. Ідентифіковано ізоферменти алкогольдегідрогенази, специфічні для печінки, слизової оболонки шлунка та нирок. Алкогольдегідрогеназа - це фактично сім'я тісно пов'язаних ферментів зі значним поліморфізмом, який може впливати на швидкість виведення етанолу. Активність алкогольдегідрогенази відповідає за метаболічне перетворення метанолу та етиленгліколю в токсичні сполуки. Таке перетворення інгібується введенням етанолу або 4-метилпіразолу.

Стверджується, що алкогольдегідрогенази є високочутливим маркером аноксії печінки з центролобулярним пошкодженням.

Підвищення

Гепатотоксичність, гепатоцелюлярні ушкодження, обструктивна жовтяниця, інфекції, запалення та злоякісні новоутворення.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Алкогольдегідрогеназа (ADH) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл) .