We stand with Ukraine. 🇺🇦

Антитромбін III активність

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Антитромбін, функціональний антитромбін III, AT III, AT 3, кофактор гепарину I, інгібітор тромбіну I
Одиниці вимірювання
%, Од/мл, кОд/л, частка

Антитромбін III (АТ ІІІ) - це одноланцюговий глікопротеїн, який синтезується в печінці і має молекулярну масу приблизно 58200 дальтон. АТ III є прогресивним інгібітором і інактивує не тільки тромбін (фактор IIa), але й інші серинові протеази: переважно фактор Xa і меншою мірою IXa, XIa, XIIa, а також плазмін і калікреїн. Гепарин значно прискорює інактивацію IIa і Xa. Концентрація АТ ІІІ, а також концентрація протеїну С і протеїну S відіграють важливу роль у підтримці гемостатичної рівноваги.

Вперше про спадковий дефіцит антитромбіну (АТ ІІІ) із супутніми тромбоемболічними ускладненнями було повідомлено в 1965 році. Спадковий дефіцит АТ ІІІ успадковується за аутосомно-домінантним типом і приблизно однаковою мірою поширений як серед чоловіків, так і серед жінок. Розрізняють два типи дефіциту:

- Дефіцит I типу: Концентрація та активність AT III знижені в однаковій мірі через зменшення синтезу в печінці.

- Дефіцит II типу: Концентрація АТ III залишається нормальною, але його біологічна активність знижена через змінену молекулярну структуру.

Набутий дефіцит АТ ІІІ зустрічається набагато частіше, ніж спадковий, але, тим не менш, набагато рідше спричиняє підвищений ризик тромбоутворення. Концентрація та активність АТ ІІІ знижуються однаковою мірою. Дефіцит АТ ІІІ може бути спричинений

- Зниження синтезу через обмежене (печінкові захворювання) або незріле функціонування печінки (новонароджені, недоношені діти). Загалом, всі печінковозалежні фактори та інгібітори коагуляції знижуються однаковою мірою. Через загальну збалансовану гемостатичну рівновагу не виникає підвищеної схильності до тромбоутворення.

- Внутрішньосудинна втрата антитромбіну ІІІ (АТ ІІІ) зумовлена його відносно невеликою молекулярною масою:

- ниркова втрата при нефротичному синдромі

- Ентеральна втрата при білково-втратних ентеропатіях

- Підвищене проникнення в екстравазальний простір через підвищену проникність кровоносних судин

- Підвищена втрата через підвищену активацію процесу коагуляції або активацію коагуляції протягом тривалого періоду часу, наприклад

- Післяопераційний період

- Безперервна внутрішньовенна терапія гепарином

- Споживча коагулопатія, ДВЗ-синдром

- При септичній інфекції існує прямий зв'язок між втратою активності антитромбіну ІІІ (АТ ІІІ) і тяжкістю інфекції або перебігом сепсису. При клінічній підозрі на септичне захворювання показано раннє визначення та визначення в контексті моніторингу захворювання активності АТ ІІІ для забезпечення раннього виявлення ДВЗ-синдрому.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Антитромбін III активність - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  %, Од/мл, кОд/л, частка.