We stand with Ukraine. 🇺🇦

17-гідроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
17-OHP, 17-ОН прогестерон,17- гідроксипрогестерон, 17-альфагідроксипрогестерон
Одиниці вимірювання
нмоль/л, нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, мкг/л

Стероїд 17-α-гідроксипрогестерон (17-ОНР) виробляється як корою надниркових залоз, так і статевими залозами. Незважаючи на те, що 17-ОНР має відносно низьку прогестаційну активність, він становить значний клінічний інтерес, оскільки є безпосереднім попередником 11-дезоксикортизолу (Cpd-S). Оскільки 11-дезоксикортизол утворюється шляхом 21-гідроксилювання 17-ОНР, вимірювання 17-α-гідроксипрогестерону є корисним непрямим показником активності 21-гідроксилази. При вродженому дефіциті 21-гідроксилази, найпоширенішому різновиді вродженої гіперплазії надниркових залоз (ВГНЗ), 17-α-гідроксипрогестерон секретується у великому надлишку. Він також помірно підвищений при дефіциті 11-β-гідроксилази. Тому вимірювання 17-α-гідроксипрогестерону є цінним для початкової діагностики ВГНЗ.

Дорослі невагітні жінки: У дорослих невагітних жінок дітородного віку концентрація 17-α-гідроксипрогестерону змінюється протягом менструального циклу, причому концентрація в лютеїновій фазі є вищою, ніж у фолікулярній. Це пояснюється тим, що 17-ОНР секретується паралельно з прогестероном з дозріваючих фолікулів або з жовтого тіла. Існує також добова варіація концентрації 17-α-гідроксипрогестерону. Цей ритм паралельний до секреції кортизолу надниркових залоз, тому максимальні концентрації 17-ОНР вимірюються у зразках, отриманих між північчю та 8:00 годиною ранку.

Дорослі чоловіки: Існує мало інформації про систематичну варіабельність концентрації 17-α-гідроксипрогестерону у дорослих чоловіків.

Вагітні жінки та новонароджені діти: Стероїд 17-α-гідроксипрогестерон виробляється у великих кількостях плодом та наднирковими залозами. Він у великій кількості секретується як у кровообіг плода, так і в материнський кровообіг. Концентрації 17-ОНР у матері дуже різко зростають після 32 тижнів гестації і приблизно в 4 рази перевищують базальні концентрації при настанні терміну пологів.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. 17-гідроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нмоль/л, нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, мкг/л .