We stand with Ukraine. 🇺🇦

Онкомаркер СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Вуглеводний антиген 19-9, CA 19-9, антиген раку 19-9, антиген раку шлунково-кишкового тракту.
Одиниці вимірювання
Од/мл, кОд/л

Значення CA 19-9 визначаються за допомогою моноклонального антитіла 1116-NS-19-9. Вимірюються 1116-NS-19-9-реактивні детермінанти на гліколіпіді з молекулярною масою приблизно 10000 дальтон. Цей муцин відповідає гаптену групи крові Льюїс-а і є компонентом ряду клітин слизової оболонки.

3-7 % населення мають a-негативну/b-негативну конфігурацію групи крові за Льюїсом і не здатні експресувати муцин з реактивною детермінантою CA 19-9. Це необхідно враховувати при інтерпретації результатів.

Муцин міститься в епітелії шлунка, кишечника та підшлункової залози плода. Низькі концентрації також можна знайти в тканинах дорослої людини в печінці, легенях і підшлунковій залозі.

Показники СА 19-9 можуть допомогти в диференціальній діагностиці та моніторингу пацієнтів з карциномою підшлункової залози (чутливість 70-87 %). Кореляція між масою пухлини та показниками СА 19-9 відсутня. Однак пацієнти з рівнем СА 19-9 в сироватці крові вище 10000 Од/мл майже завжди мають дистальні метастази.

Визначення СА 19-9 не можна використовувати для ранньої діагностики карциноми підшлункової залози. При гепатобіліарній карциномі значення СА 19-9 забезпечують чутливість 50-75 %. При карциномі шлунка рекомендується одночасне визначення СА 72-4 та СЕА. При колоректальній карциномі достатнім є визначення лише СЕА; лише в рідкісних СЕА-негативних випадках може бути корисним визначення СА 19-9.

Оскільки муцин виводиться виключно через печінку, навіть незначний холестаз може призвести до чітко підвищеного рівня СА 19-9 в сироватці крові в деяких випадках. Підвищені значення СА 19-9 також виявляються при ряді доброякісних і запальних захворювань шлунково-кишкового тракту і печінки, а також при муковісцидозі.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Онкомаркер СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  Од/мл, кОд/л.