We stand with Ukraine. 🇺🇦

Прогастрин-рилізинг пептид (ProGRP)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Прогастрин-вивільняючий пептид (ProGRP)
Одиниці вимірювання
пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л

Аналіз використовується для диференціальної діагностики раку легенів та лікування пацієнтів з недрібноклітинним раком легенів у поєднанні з іншими клінічними методами. Результати повинні інтерпретуватися в поєднанні з іншими методами відповідно до стандартних клінічних рекомендацій.

Гастрин-рилізинг пептид (GRP) є важливою регуляторною молекулою, яка бере участь у ряді фізіологічних і патофізіологічних процесів в організмі людини. Це гормон кишечника і аналог бомбезіну земноводних, який був виділений зі шлунка свиней і широко розповсюджений у нервовій системі ссавців, а також у шлунково-кишковому та легеневому тракті. Його 148-амінокислотний препротеїн, після розщеплення сигнального пептиду, далі обробляється з утворенням 27-амінокислотного GRP і 68-амінокислотного ProGRP. Через короткий період напіврозпаду (2 хвилини) GRP неможливо виміряти в крові. Тому було розроблено тест для вимірювання ProGRP (31-98), карбокситермінальної ділянки, спільної для трьох типів варіантів сплайсингу ProGRP людини, і доведено, що рівень ProGRP (31-98) у сироватці крові слугує надійним біомаркером у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень (SCLC).

ProGRP та нейрон-специфічна енолаза (NSE) - дві молекули, які асоціюються з нейроендокринними похідними тканинами та пухлинами. Повідомлялося про підвищення рівня ProGRP в декількох нейроендокринних типах пухлин, включаючи дрібноклітинний рак легенів, карциноїди, недиференційований крупноклітинний рак легенів з нейроендокринними ознаками, медулярну карциному щитовидної залози, інші нейроендокринні злоякісні новоутворення, а також у підгрупі андрогеннезалежного раку передміхурової залози з нейроендокринними ознаками.

Прогастрин-рилізинг пептид (ProGRP) при доброякісних захворюваннях:

Концентрація ProGRP у сироватці крові від 2 до 50 пг/мл вважається в літературі нормальною. Однак у дослідженні пацієнтів з доброякісними захворюваннями (за винятком ниркової недостатності), включаючи захворювання печінки, аномальні рівні ProGRP в сироватці крові > 50 пг/мл були виявлені у 2,5 % пацієнтів. Всі рівні були < 80 пг/мл. Ниркова недостатність була єдиним джерелом достовірного підвищення рівня цього біомаркера. Підвищений рівень ProGRP є високоспецифічним для SCLC, і повідомляється, що ProGRP є найбільш чутливим біомаркером для SCLC порівняно з доброякісними захворюваннями легень.

Прогастрин-рилізинг пептид (ProGRP) при раку легенів:

ProGRP є специфічним біомаркером для недрібноклітинного раку легень, але його аномальні рівні можуть бути виявлені у невеликої підгрупи пацієнтів з недрібноклітинним раком легень (NSCLC). Ці концентрації значно нижчі, ніж рівні ProGRP у сироватці крові пацієнтів з недрібноклітинним раком легень. Рівень ProGRP в сироватці крові корелює зі стадією пухлини.

Прогастрин-рилізинг пептид (ProGRP) в диференціальній діагностиці раку легень:

Високі рівні ProGRP (> 120 пг/мл), виявлені у пацієнтів з раком легень (без ниркової недостатності), вказують на високу ймовірність SCLC.

Прогастрин-рилізинг пептид (ProGRP) при інших злоякісних новоутвореннях, окрім раку легень:

Підвищений рівень ProGRP в сироватці крові в основному виявляється у пацієнтів з SCLC або нейроендокринними пухлинами. Підвищений рівень ProGRP у пацієнтів з добре диференційованими нейроендокринними пухлинами вказує на первинну пухлину в легенях і є фактором поганого прогнозу. У пацієнтів з іншими злоякісними новоутвореннями без ниркової недостатності виявлено незначне підвищення рівня ProGRP у сироватці крові, але у 99,7 % з них він не перевищував 100 пг/мл. Використовуючи в якості одного з критеріїв 150 пг/мл, ProGRP прогнозував діагноз СКЛК з чутливістю 72,5 %.

ProGRP в моніторингу пацієнтів з недрібноклітинним раком:

Кілька дослідників повідомили, що ProGRP є корисним для моніторингу терапії пацієнтів з недрібноклітинним раком і для виявлення рецидивів захворювання. ProGRP пропонується як біомаркер вибору при SCLC. На користь цього свідчать

▪ чутливість ProGRP при SCLC, а також його специфічність при інших злоякісних новоутвореннях,

▪ нормальні значення, що спостерігаються при більшості захворювань, за винятком ниркової недостатності та

відсутність хибнопозитивних результатів внаслідок гемолізу, на додаток до підвищеної дискримінації між нормальним діапазоном і рівнями, виявленими у пацієнтів з SCLC. NSE може бути додатковим біомаркером при SCLC, а поєднання NSE і ProGRP призводить до підвищення точності гістологічної діагностики, прогнозу і подальшого спостереження.

Рівень ProGRP підвищений на ранніх стадіях SCLC. Однак, оскільки захворюваність на SCLC в загальній популяції є низькою, аналіз на ProGRP не рекомендується проводити в якості скринінгової процедури в загальній популяції.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Прогастрин-рилізинг пептид (ProGRP) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л.