We stand with Ukraine. 🇺🇦

Аполіпопротеїн В

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Апопротеїн В, апо В
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл

Аполіпопротеїни - це білкові складові ліпопротеїнів. Ліпопротеїни класифікуються відповідно до їхньої щільності при ультрацентрифужній флотації. Печінка синтезує ліпопротеїни дуже низької щільності (ЛПДНЩ), які в основному містять тригліцериди і холестерин. У присутності ліпопротеїнліпази тригліцериди гідролізуються і утворюються частинки ЛПНЩ з високою часткою холестерину. Аполіпопротеїн В є основним білковим компонентом ЛПНЩ. Близько третини частинок ЛПНЩ забезпечують холестерином периферичні клітини. Інші дві третини метаболізуються печінкою. Поглинання ЛПНЩ у всіх цих тканинах відбувається через рецептори ЛПНЩ. Рівень аполіпопротеїну В підвищується при вагітності, гіперхолестеринемії, дефектах рецепторів ЛПНЩ, обструкції жовчних шляхів, гіперліпідемії ІІ типу та нефротичному синдромі. Рівень аполіпопротеїну В знижується при захворюваннях печінки, α-β ліпопротеїнемії, сепсисі та прийомі естрогенів.

Комбіноване визначення аполіпопротеїну A-I/аполіпопротеїну B і розрахунок співвідношення аполіпопротеїну B : аполіпопротеїн A-I може особливо добре відображати порушення ліпідного обміну і ризик розвитку атеросклерозу або ішемічної хвороби серця, таким чином забезпечуючи відмінне доповнення до класичного визначення холестерину ЛПВЩ/ЛПНЩ. Високий рівень аполіпопротеїну A-I (ЛПВЩ) і низький рівень аполіпопротеїну B (ЛПНЩ) найкраще корелюють з низьким ризиком цих захворювань.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Аполіпопротеїн В - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл.