We stand with Ukraine. 🇺🇦

Онкомаркер раку молочної залози СА 15-3

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Антиген раку 15-3, Вуглеводний антиген 15-3, раковий антиген СА 15-3, Онкомаркер молочної залози
Одиниці вимірювання
Од/мл, кОд/л

Імунологічний аналіз in vitro для кількісного визначення антигену раку СА 15-3 в сироватці та плазмі крові людини для допомоги в лікуванні пацієнтів з раком молочної залози. У поєднанні з іншими клінічними та діагностичними процедурами серійне тестування за допомогою цього аналізу допомагає

▪ у ранньому виявленні рецидиву у раніше пролікованих пацієнток з раком молочної залози ІІ та ІІІ стадії

▪ для моніторингу відповіді на терапію у пацієнток з метастатичним раком молочної залози.

Вимірювані значення СА 15-3 визначаються за допомогою моноклональних антитіл (MAb) 115D8 і DF3 в сендвіч-аналізі. MAb 115D8 спрямовані проти мембран глобул молочного жиру людини, тоді як MAb DF3 спрямовані проти фракції мембран метастатичного раку молочної залози людини. 

Реактивні детермінанти 115D8 і DF3, що виявляються тестом, розташовані на глікопротеїні з молекулярною масою > 400 кД. Антиген має назву MAM-6 і належить до підгрупи сіалільованих глікопротеїнів, що позначаються як поліморфний епітеліальний муцин (PEM). Поліморфні епітеліальні муцини (ПЕМ) зазвичай містяться в люмінальному секреті залозистих клітин і не циркулюють у крові. Коли клітини стають злоякісними і їх базальні мембрани стають проникними, PEM можна виявити в сироватці крові за допомогою аналізу CA 15-3.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Онкомаркер раку молочної залози СА 15-3 - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  Од/мл, кОд/л.