We stand with Ukraine. 🇺🇦

Залізозв'язувальна здатність, загальна

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, загальна залізозв'язуюча здатність, залізозв'язуюча здатність
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, мкг/л, нг/мл

Прийняте всередину залізо всмоктується переважно з кишкового тракту і тимчасово зберігається в клітинах слизової оболонки у вигляді Fen3+ -феритину, комплексу гідроксиду заліза та фосфату заліза, прикріпленого до білка апоферитину. На вимогу залізо вивільняється з клітин слизової оболонки в кров у вигляді Fe23+ -трансферину, що знаходиться в рівновазі з дуже невеликою кількістю вільного Fe3+ .

Трансферин - це плазмовий транспортний білок заліза, який міцно зв'язує залізо при фізіологічному рН. Трансферин, як правило, насичений залізом лише на 25-30 відсотків. Додаткова кількість заліза, яка може бути зв'язана, називається здатністю до зв'язування ненасиченого заліза (UIBC). Сума сироваткового заліза та UIBC становить загальну здатність до зв'язування заліза (TIBC).

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Залізозв'язувальна здатність, загальна - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, мкг/л, нг/мл.