We stand with Ukraine. 🇺🇦

Тиреотропний гормон (ТТГ)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
ТТГ, тиреостимулюючий гормон, тиреотропін
Одиниці вимірювання
мкМОд/мл, мМОд/л, мкОд/мл, мОд/л

Тиреотропний гормон (ТТГ, тиреотропін) - це глікопротеїн з молекулярною масою приблизно 30000 дальтон, що складається з двох субодиниць. β-субодиниця несе специфічну для ТТГ імунологічну та біологічну інформацію, тоді як α-ланцюг несе видоспецифічну інформацію і має ідентичну амінокислотну послідовність з α-ланцюгами ЛГ, ФСГ і ХГЛ.

Тиреотропний гормон утворюється в специфічних базофільних клітинах передньої частки гіпофіза і підпорядковується циркадній послідовності секреції. Гіпофізарне вивільнення ТТГ (тиреотропного гормону) є центральним регулюючим механізмом біологічної дії тиреоїдних гормонів. ТТГ чинить стимулюючу дію на всіх етапах утворення та секреції тиреоїдних гормонів, а також має проліферативний ефект. 

Визначення тиреотропного гормону служить початковим тестом в діагностиці захворювань щитовидної залози. Навіть дуже незначні зміни концентрації вільних тиреоїдних гормонів призводять до набагато більших протилежних змін рівня ТТГ. Відповідно, ТТГ є дуже чутливим і специфічним параметром для оцінки функції щитовидної залози і особливо підходить для раннього виявлення або виключення порушень в центральному регулюючому ланцюзі між гіпоталамусом, гіпофізом і щитовидною залозою.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Тиреотропний гормон (ТТГ) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкМОд/мл, мМОд/л, мкОд/мл, мОд/л.