We stand with Ukraine. 🇺🇦

Креатинін

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Креатинін крові, креатинін сироватки, креатинін сечі, продукт перетворення креатинфосфату
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл

Креатинін є продуктом розпаду креатинфосфату в м’язах і зазвичай виробляється в організмі з досить постійною швидкістю (залежно від м’язової маси). Він вільно фільтрується клубочками і за нормальних умов не поглинається канальцями в будь-якій помітній мірі. Також активно виділяється невелика, але значна кількість. Таким чином, вироблення креатиніну пропорційне м’язовій масі та мало змінюється щодня.

Креатинін сироватки крові змінюється залежно від віку, маси тіла та статі суб’єкта. Іноді він низький у суб’єктів з відносно невеликою м’язовою масою, пацієнтів з кахектією, ампутованих кінцівок і у людей похилого віку. Рівень креатиніну сироватки, який зазвичай вважається нормальним, не виключає наявності порушення функції нирок.

Аналіз креатиніну в сироватці або плазмі є найбільш часто використовуваним тестом для оцінки функції нирок. Вимірювання креатиніну використовується в діагностиці та лікуванні захворювань нирок і є корисним для оцінки функції ниркових клубочків і моніторингу ниркового діалізу. Однак сироватковий рівень нечутливий до раннього пошкодження нирок і реагує повільніше, ніж азот сечовини крові (BUN) на гемодіаліз під час лікування ниркової недостатності. Сироватковий креатинін і азот сечовини крові використовуються для диференціації преренальної та постренальної (обструктивної) азотемії. Підвищення сироваткового BUN без супутнього підвищення сироваткового креатиніну є ключовим для ідентифікації преренальної азотемії. У постниркових станах, коли існує перешкода відтоку сечі, напр. злоякісні новоутворення, нефролітіаз і простатизм, рівень креатиніну та сечовини в плазмі буде підвищено; у цих ситуаціях збільшення азоту сечовини крові (BUN) непропорційно більше через посилення зворотної дифузії сечовини.

Хронічна хвороба нирок є всесвітньою проблемою, яка несе в собі значний ризик серцево-судинної захворюваності та смерті. Сучасні рекомендації визначають хронічне захворювання нирок як пошкодження нирок або швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) менше 60 мл/хв на 1,73 м 2 протягом трьох місяців або більше, незалежно від причини.

Оскільки підвищення рівня креатиніну в крові спостерігається лише при вираженому ураженні нефронів, він не підходить для виявлення ранньої стадії захворювання нирок. Значно більш чутливий тест і кращу оцінку швидкості клубочкової фільтрації (GFR) дає тест на кліренс креатиніну на основі концентрації креатиніну в сечі та сироватці або плазмі, а також швидкості потоку сечі. Для цього тесту необхідний збір сечі в точно визначений час (зазвичай 24 години) і зразок крові. Однак, оскільки цей тест схильний до помилок через незручність збору сечі за часом, були зроблені математичні спроби оцінити швидкість клубочкової фільтрації (GFR) лише на основі концентрації креатиніну в сироватці або плазмі. Серед різних запропонованих підходів два знайшли широке визнання: підхід Кокрофта і Голта (Cockroft and Gault) та підхід, заснований на результатах дослідження MDRD. У той час як перше рівняння було отримано з даних, отриманих за допомогою традиційного методу Яффе (Jaffé method), новіша версія другого придатна для методів креатиніну, що відстежуються IDMS. Обидва застосовні для дорослих. У дітей слід використовувати формулу Bedside Schwartz.

На додаток до діагностики та лікування захворювань нирок, моніторингу ниркового діалізу, вимірювання креатиніну використовуються для розрахунку фракційної екскреції інших аналітів сечі (наприклад, альбуміну, α-амілази).

Референтні інтервали

Кінетичний компенсований метод Яффе (Jaffé)

Сироватка/плазма

Дорослі  
Жінки44-80 мкмоль/л(0.50-0.90 мг/дл)
Чоловіки62-106 мкмоль/л(0.70-1.20 мг/дл)
Діти  
Новонароджені (недоношені)25-91 мкмоль/л(0.29-1.04 мг/дл)
Новонароджені (доношені)21-75 мкмоль/л(0.24-0.85 мг/дл)
2-12 міс.15-37 мкмоль/л(0.17-0.42 мг/дл)
1-<3 років21-36 мкмоль/л(0.24-0.41 мг/дл)
3-< 5 років27-42 мкмоль/л(0.31-0.47 мг/дл)
5-< 7 років28-52 мкмоль/л(0.32-0.59 мг/дл)
7-< 9 років35-53 мкмоль/л(0.40-0.60 мг/дл)
9-< 11 років34-65 мкмоль/л(0.39-0.73 мг/дл)
11-< 13 років46-70 мкмоль/л(0.53-0.79 мг/дл)
13-< 15 років50-77 мкмоль/л(0.57-0.87 мг/дл)

Моча

1-а ранкова сеча  
Жінки2.47‐19.2 ммоль/л28‐217 мг/дл
Чоловіки3.45‐22.9 ммоль/л39‐259 мг/дл
Добова сеча  
Жінки7‐14 ммоль/доба740‐1570 мг/доба
Чоловіки9‐21 ммоль/доба1040‐2350 мг/доба

 

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Креатинін - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл.