We stand with Ukraine. 🇺🇦

Цистатин C

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Цистатин 3, Цистатін С
Одиниці вимірювання
мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл

Хронічна хвороба нирок є глобальною проблемою охорони здоров'я, яка несе значний ризик серцево-судинної захворюваності та смерті. Сучасні рекомендації визначають хронічну хворобу нирок як ураження нирок або швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) менше 60 мл/хв на 1,73 м2 протягом 3 місяців або більше, незалежно від причини. ШКФ є найбільш часто використовуваним критерієм при оцінці функції нирок.

Креатинін сироватки крові є найбільш поширеним маркером для оцінки ШКФ. Однак стало очевидним, що концентрація креатиніну далека від ідеальної, оскільки вона суттєво змінюється під впливом інших факторів, таких як м'язова маса, дієта, стать, вік і канальцева секреція.

Цистатин С виробляється всіма ядровмісними клітинами з постійною швидкістю, і швидкість його вироблення у людини є напрочуд постійною протягом усього життя. Виведення з кровообігу відбувається майже повністю шляхом клубочкової фільтрації. З цієї причини концентрація цистатину С у сироватці крові не залежить від м'язової маси та статі. Існує невелика залежність концентрації цистатину С від віку у віковому діапазоні від 1 до 50 років, тоді як концентрація цистатину С у здорових осіб віком понад 50 років зростає з віком. Тому цистатин С у плазмі та сироватці крові був запропонований як більш чутливий маркер ШКФ у дітей та дорослих, і кілька досліджень, а також один мета-аналіз припустили, що цистатин С перевершує креатинін сироватки крові для оцінки ШКФ. Групи пацієнтів, які отримують найбільшу користь, - це пацієнти із захворюваннями нирок легкого та середнього ступеня тяжкості, а також пацієнти з гострою нирковою недостатністю, коли необхідно вводити токсичні препарати, які виводяться шляхом клубочкової фільтрації, особливо люди похилого віку (> 50 років), діти, вагітні жінки з підозрою на прееклампсію, діабетики, люди із захворюваннями скелетних м'язів та реципієнти ниркових трансплантатів. Крім того, цистатин С обговорюється в недавній літературі як прогностичний маркер гострої серцевої недостатності.

Як і у випадку з креатиніном, було опубліковано декілька рівнянь прогнозування ШКФ на основі цистатину С для розрахунку ШКФ для дорослих і дітей. Слід зазначити, що ці формули були оцінені за допомогою різних аналізів цистатину С (нефелометричний імуноферментний аналіз PENIA або турбідиметричний імуноферментний аналіз PETIA) і можуть показувати неточні результати ШКФ, якщо використовується невідповідна комбінація формули та аналізу.

CKD-EPI рівняння цистатину С для оцінки GFR:


Цистатин С у сироватці крові ≤ 0.8 mg/L:


Чоловіки       133 × (Scys/0.8)−0.499 × 0.996Вік
Жінки            133 × (Scys/0.8)−0.499 × 0.996Вік × 0.932


Цистатин С у сироватці крові> 0.8 mg/L:


Чоловіки      133 × (Scys/0.8)−1.328 × 0.996Вік
Жінки           133 × (Scys/0.8)−1.328 × 0.996Вік × 0.932

 

Рівняння цистатину С для оцінки GFR acc. to Horio M et al.:


Чоловіки        96 × SCysC−1.324 × 0.996Вік
Жінки             96 × SCysC−1.324 × 0.996Вік × 0.894

Рівняння цистатину С для оцінки GFR acc. to Grubb A et al.:


eGFR = 130 × Cystatin C−1.069 × Вік−0.117 − 7

 

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Цистатин C - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл.