We stand with Ukraine. 🇺🇦

Альфа-1-антитрипсин

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
α1-антитрипсин, A1-антитрипсин, альфа-1-антитрипсин
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл

альфа-1-антитрипсин - це глікопротеїн, що складається з поліпептидного ланцюга, до якого приєднані 3 олігосахаридні ланцюги (54000 дальтон). Синтезується в гепатоцитах. α1-антитрипсин є кількісно найважливішим інгібітором протеїназ у сироватці та плазмі крові. Він специфічно інактивує серинові протеази (наприклад, трипсин, хімотрипсин, колагеназу, лейкоцитарну еластазу, плазмін і тромбін), з якими він оборотно утворює комплекс фермент-інгібітор. фльфа 1-антитрипсин становить основну фракцію електрофоретичного альфа 1-глобуліну. Оскільки це невелика молекула, α1-антитрипсин швидко дифундує в інші рідини організму, включаючи бронхіальний секрет.

альфа 1-антитрипсин є важливим позитивним гострофазовим реагентом, який у підвищених концентраціях виявляється при запальних процесах (наприклад, інфекційних та ревматоїдних захворюваннях), некрозі тканин, злоякісних пухлинах та травмах. Запалення паренхіматозних клітин печінки часто супроводжується підвищенням рівня α1-антитрипсину, хоча рівні інших гострофазних реагентів не змінюються.

Гострий спадковий дефіцит альфа 1-антитрипсину підозрюють у випадках неонатального гепатиту, що супроводжується прогресуючим цирозом печінки в ранньому дитинстві. Його також підозрюють при тяжкій емфіземі легень у дорослих через переважання лейкоцитарної еластази, що може призвести до нестримної протеолітичної деградації клітин легеневої паренхіми.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Альфа-1-антитрипсин - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл.