We stand with Ukraine. 🇺🇦

Амілаза панкреатична

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
α-Амілаза панкреатична, Альфа-амілаза панкреатична, P-ізофермент амілази, P-амілаза, P-тип амілази EC 3.2.1.1
Одиниці вимірювання
нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)

α-амілази (1,4-α-D-глюканогідролази, EC 3.2.1.1) каталізують гідролітичну деградацію полімерних вуглеводів, таких як амілоза, амілопектин і глікоген, шляхом розщеплення 1,4-α-глюкозидних зв'язків. У полісахаридах та олігосахаридах одночасно гідролізується кілька глікозидних зв'язків. Мальтотріоза, найменша така одиниця, перетворюється на мальтозу і глюкозу, хоча і дуже повільно.

Розрізняють два типи α-амілаз: панкреатичні (P-тип) і слинні (S-тип). У той час як P-тип може бути віднесений майже виключно до підшлункової залози і, отже, є органоспецифічним, S-тип може походити з різних місць. Окрім слинних залоз, його можна знайти у сльозах, поті, людському молоці, амніотичній рідині, легенях, яєчках та епітелії маткових труб. Через нечисленність специфічних клінічних симптомів захворювань підшлункової залози, ферментні дослідження мають велике значення в діагностиці захворювань підшлункової залози. Перевагу має визначення панкреатоспецифічної α-амілази замість загальної α-амілази. Визначення панкреатичної α-амілази підходить для діагностики та моніторингу гострого панкреатиту та гострих нападів при хронічному панкреатиті. З точки зору клінічної чутливості та специфічності, діагностична цінність панкреатичної α-амілази порівнянна з ліпазою, загальновизнаним панкреатоспецифічним ферментом. Чутливість панкреатичної α-амілази на 38 % вища, ніж чутливість загальної α-амілази в діагностиці гострого панкреатиту, коли за критерій приймається трикратне перевищення верхньої межі норми.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Амілаза панкреатична - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл) .