We stand with Ukraine. 🇺🇦

Галактоза

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%

D-галактоза - це альдогексоза, яка в природі зустрічається в D-формі в лактозі, цереброзидах, гангліозидах і мукопротеїнах. Дефіцит галактозил-1-фосфат-уридилтрансферази (ГАЛАКТОЗО-1-ФОСФАТ-УРИДИЛ-ТРАНСФЕРАЗНА ДЕФІЦИТНА ХВОРОБА) спричиняє порушення метаболізму галактози, яке називається ГАЛАКТОЗЕМІЯ, що призводить до підвищення рівня галактози в крові.

Галактоза є відновлювальним цукром і може бути ідентифікована за допомогою TLC і кількісно визначена за допомогою специфічного ферментативного аналізу. Через транзиторну галактоземію та галактозурію, які можуть виникати при дефіциті галактокінази, для виявлення аномально підвищеного рівня галактози може знадобитися збір зразків крові та сечі незабаром після вживання їжі, що містить галактозу, або склянки молока.

Підвищення: Галактокіназодефіцитна та галактозо-1-фосфат-уридил-трансферазодефіцитна галактоземія.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Галактоза - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%.