We stand with Ukraine. 🇺🇦

Магній (Mg)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Загальний магній, Mg++, іони магнію
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, ммоль/л, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл, мекв/л (мг-екв/л)

Магній разом з калієм є основним внутрішньоклітинним катіоном. Mg2+ є кофактором багатьох ферментних систем. Так, всі АТФ-залежні ферментативні реакції потребують Mg2+ як кофактор у складі АТФ-магнієвого комплексу. Приблизно 69 % іонів магнію зберігається в кістках. Решта є частиною проміжного метаболізму, близько 70 % присутні у вільній формі, тоді як інші 30 % зв'язані з білками (особливо з альбуміном), цитратами, фосфатами та іншими комплексоутворювачами. Рівень Mg2+ у сироватці крові підтримується постійним у дуже вузьких межах (0,65-1,05 ммоль/л). Регуляція відбувається в основному через нирки, особливо через висхідну петлю Генле.

Цей аналіз використовується для діагностики та моніторингу гіпомагніємії (дефіциту магнію) та гіпермагніємії (надлишку магнію). Численні дослідження показали кореляцію між дефіцитом магнію та змінами кальцієвого, калієвого та фосфатного гомеостазу, які пов'язані з серцевими розладами, такими як шлуночкові аритмії, що не піддаються звичайній терапії, підвищена чутливість до дигоксину, спазми коронарних артерій та раптова смерть. Додаткові супутні симптоми включають нервово-м'язові та нервово-психічні розлади. Гіпермагніємія спостерігається при гострій та хронічній нирковій недостатності, надлишку магнію та виході магнію з внутрішньоклітинного простору

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Магній (Mg) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, ммоль/л, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл, мекв/л (мг-екв/л).