We stand with Ukraine. 🇺🇦

Білірубін загальний

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Загальний білірубін, неонатальний білірубін, гематоїдин, жовчні пігменти
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл

Білірубін утворюється в ретикулоендотеліальній системі при розпаді старих еритроцитів. Частина гему з гемоглобіну та інших білків, що містять гем, видаляється, метаболізується до білірубіну та транспортується у вигляді комплексу з альбуміном сироватки крові до печінки. У печінці білірубін кон'югується з глюкуроновою кислотою для солюбілізації, внаслідок чого, він стає розчинним для подальшого транспортування через жовчні протоки та виведення через травний тракт.

80 - 85% білірубіну, що виробляється щодня, походить з гемоглобіну, що вивільняється при розпаді старіючих еритроцитів, решта 15 - 20% утворюється в результаті розпаду білків, що містять гемоглобін, таких як міоглобін, цитохроми, каталази, а також з кісткового мозку в результаті неефективного еритропоезу. Ряд захворювань впливає на один або кілька етапів, пов'язаних з виробництвом, поглинанням, зберіганням, метаболізмом і виведенням білірубіну. Залежно від порушення, некон'югований або кон'югований білірубін або обидва є основними факторами, що призводять до гіпербілірубінемії.

Захворювання або стани, при яких внаслідок гемолітичних процесів білірубін виробляється швидше, ніж печінка може його метаболізувати, призводять до підвищення рівня некон'югованого (непрямого) білірубіну в кровообігу. Незрілість печінки та деякі інші захворювання, при яких порушується механізм кон'югації білірубіну, спричиняють подібне підвищення рівня циркулюючого некон'югованого білірубіну. Обструкція жовчних проток або пошкодження гепатоцелюлярної структури призводить до підвищення рівня як кон'югованого (прямого), так і некон'югованого (непрямого) білірубіну в циркуляції.

Гіпербілірубінемію можна класифікувати наступним чином:

Передпечінкова жовтяниця. Захворювання передпечінкового походження з переважно некон’югованою гіпербілірубінемією включають корпускулярні гемолітичні анемії, напр. таласемія і серповидноклітинна анемія; екстракорпускулярна гемолітична анемія, напр. гемотрансфузійна реакція внаслідок АВО та резус-несумісності; неонатальна жовтяниця та гемолітична хвороба новонароджених.

Печінкова жовтяниця. Захворювання печінкового походження з переважно кон’югованою гіпербілірубінемією включають гострий і хронічний вірусний гепатит, цироз печінки та гепатоцелюлярну карциному.

Позапечінкова (підпечінкова) жовтяниця: захворювання постпечінкового походження з переважно кон’югованою гіпербілірубінемією включають позапечінковий холестаз і відторгнення трансплантованої печінки.

Хронічні вроджені гіпербілірубінемії включають некон'юговану гіпербілірубінемію, синдром Криглера-Найяра та синдром Жильбера, а також кон'юговану гіпербілірубінемію, синдром Дубіна-Джонсона та синдром Ротора. Диференціація між хронічною вродженою гіпербілірубінемією та набутою типом білірубінемії здійснюється за допомогою вимірювання фракцій білірубіну та виявлення нормальної активності печінкових ферментів.

Референтні інтервали

Метод: Колориметричний діазометод

Дорослідо 21 мкмоль/лдо 1.2 мг/дл
Діти віком ≥ 1 місяцядо 17 мкмоль/лдо 1.0 мг/дл

Високий ризик розвитку клінічно значущої гіпербілірубінемії: Новонароджені: Середньостроковий та короткостроковий.

Вік новонародженого95-й процентиль95-й процентиль
24 годин≥ 137 мкмоль/л≥ 8.0 мг/дл
48 годин≥ 222 мкмоль/л≥ 13.0 мг/дл
84 годин≥ 290 мкмоль/л≥ 17.0 мг/дл

Рівні > 95-го процентиля: такі рівні гіпербілірубінемії вважаються значними і, як правило, вимагають ретельного нагляду, можливого подальшого обстеження, а іноді і втручання.

Refer to www.bilitool.org for information on age-specific (postnatal hour of life) serum bilirubin values.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Білірубін загальний - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл.