We stand with Ukraine. 🇺🇦

Преальбумін

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Одиниці вимірювання
мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл

Преальбумін - це багатий на триптофан білок, який синтезується в гепатоцитах і має молярну масу 55000 дальтон. При рН 8,6 електрофоретична смуга з'являється перед альбуміном у відносній кількості < 2,5 % завдяки більшій швидкості дифузії до анода. Її функція полягає у зв'язуванні та транспортуванні низькомолекулярних ретинол-зв'язуючих білків (молярна маса менше 21000 дальтон), запобігаючи їх гломерулярній фільтрації. 30-50 % циркулюючого преальбуміну зв'язано з ретинол-зв'язуючим білком. Крім того, він зв'язує і транспортує тироксин (Т4), але все ж його афінність до цього гормону менша, ніж у тироксинзв'язуючого глобуліну.

Преальбумін має короткий період напіввиведення - приблизно 2 дні. Відповідно, зниження гепатоцелюлярного синтезу, спричинене гострим ураженням печінки або дефіцитом білка в раціоні харчування, призводить до дуже швидкого зниження рівня преальбуміну в сироватці крові. За даними літератури, преальбумін може діяти як негативний гострофазовий реагент, його концентрація швидко знижується під час запальних процесів.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Преальбумін - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл.