We stand with Ukraine. 🇺🇦

альфа-1-кислий глікопротеїн

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
α-1 кислий глікопротеїн, орозомукоїд
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, g/L, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл

альфа 1-кислий глікопротеїн синтезується в гепатоцитах. α1-кислий глікопротеїн сприяє росту фібробластів і взаємодіє з колагеном.

Це чутливий гострофазовий компонент, концентрація якого може збільшуватися в 3 рази протягом 24-48 годин при виникненні запалення. α1-кислий глікопротеїн також може бути використаний для диференціації гострофазових реакцій (підвищений рівень у сироватці крові) та естрогенних ефектів (нормальний або знижений рівень у сироватці крові), тоді як рівень інших позитивних реагентів, таких як церулоплазмін та гаптоглобін, підвищується під час таких реакцій. Разом з гаптоглобіном це, мабуть, найкращий фермент для виявлення незначного гемолізу in vivo. Підвищений рівень α1-кислого глікопротеїну і нормальні значення гаптоглобіну вказують на гостру фазу реакції з супутнім незначним гемолізом in vivo. Помірне та поодиноке підвищення відбувається при пригніченні клубочкової фільтрації на ранніх стадіях уремії. Визначення використовується для оцінки активності гострих і рецидивуючих запалень, а також пухлин з некрозом клітин.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. альфа-1-кислий глікопротеїн - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, g/L, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл.