We stand with Ukraine. 🇺🇦

Розчинна fms-подібна тирозинкіназа-1 (sFlt‐1)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Розчинна фмс-подібна тирозинкіназа-1 (sFlt‐1)
Одиниці вимірювання
пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л

Розчинна fms-подібна тирозинкіназа-1 (sFlt‐1) використовується в поєднанні з аналізом PlGF (плацентарний фактор росту) для визначення співвідношення sFlt-1/PlGF. Співвідношення sFlt-1/PlGF призначене для використання в якості допоміжного методу діагностики прееклампсії в поєднанні з іншою діагностичною та клінічною інформацією. Крім того, співвідношення sFlt-1/PlGF призначене для використання в якості допоміжного засобу для короткострокового прогнозування прееклампсії (виключення і включення) у вагітних з підозрою на прееклампсію в поєднанні з іншою діагностичною та клінічною інформацією.

Прееклампсія (ПЕ) - це серйозне ускладнення вагітності, що характеризується артеріальною гіпертензією та протеїнурією після 20 тижнів гестації. Прееклампсія зустрічається у 3-5 % вагітностей і призводить до значної материнської та плодової або неонатальної смертності та захворюваності. Клінічні прояви можуть варіювати від легких до тяжких форм; прееклампсія все ще залишається однією з основних причин захворюваності та смертності плода і матері.

Прееклампсія виникає внаслідок вивільнення з плаценти ангіогенних факторів, які індукують дисфункцію ендотелію. Сироваткові рівні PlGF (плацентарний фактор росту) і sFlt-1 (розчинна fms-подібна тирозинкіназа-1, також відома як рецептор VEGF-1) змінюються у жінок з прееклампсією. Більше того, циркулюючі рівні PlGF і sFlt-1 можуть відрізнити нормальну вагітність від прееклампсії ще до появи клінічних симптомів. При нормальній вагітності проангіогенний фактор PlGF зростає протягом перших двох триместрів і знижується з наближенням терміну вагітності. На противагу цьому, рівень антиангіогенного фактора розчинної fms-подібної тирозинкінази-1 (sFlt-1) залишається стабільним на ранніх і середніх стадіях вагітності і неухильно зростає до кінця терміну. У жінок, у яких розвивається прееклампсія, рівень sFlt-1 вищий, а рівень PlGF нижчий, ніж при нормальній вагітності.

Доведено, що співвідношення sFlt-1 до PlGF є кращим предиктором прееклампсії, ніж кожен з цих показників окремо. Співвідношення sFlt-1/PlGF видається надійним інструментом для розрізнення різних типів гіпертензивних розладів, пов'язаних з вагітністю. Крім того, sFlt-1/PlGF має потенційне значення як прогностичний параметр при прееклампсії і може бути корисним для прогнозування прееклампсії та пов'язаних з нею несприятливих наслідків, стратифікації ризику та лікування.

Рівень антиангіогенного фактора розчинної fms-подібної тирозинкінази-1 (sFlt-1) корелює з субклінічною серцевою дисфункцією і є підвищеним у жінок з перинатальною кардіоміопатією. Видалення sFlt-1 може принести користь жінкам з дуже передчасними ПЕ: у пілотному дослідженні аферез з колонками декстрансульфатцелюлози (DSC) знизив рівень циркулюючого sFlt-1 і дозволив пролонгувати вагітність без несприятливих наслідків для матері та плода.

Таким чином, концентрації PlGF і розчинної fms-подібної тирозинкінази-1 (sFlt-1) , виміряні за допомогою імуноферментного аналізу в материнській крові, покращують діагностичні можливості при прееклампсії, які включають клінічні симптоми, протеїнурію і допплерометрію маткових артерій.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Розчинна fms-подібна тирозинкіназа-1 (sFlt‐1) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л.