We stand with Ukraine. 🇺🇦

N-ацетилпрокаїнамід (NAPA)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
NAPA
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%

N-ацетилпрокаїнамід (NAPA), основний активний метаболіт антиаритмічного препарату прокаїнаміду, утворюється в результаті ацетилювання прокаїнаміду в печінці. NAPA є менш потужним антиаритмічним засобом, ніж прокаїнамід, і має якісно іншу серцеву дію. У повільних ацетиляторів приблизно 25 % дози прокаїнаміду перетворюється на NAPA; у швидких ацетиляторів до 40 % дози може бути перетворено на NAPA. І прокаїнамід, і NAPA виводяться переважно нирками. NAPA має повільнішу швидкість виведення нирками, ніж прокаїнамід, і може швидко накопичуватися за наявності порушень функції нирок або кровообігу. У такому випадку концентрації NAPA можуть досягати токсичних рівнів, що посилюється при застосуванні швидких ацетиляторів. Через різну печінкову конверсію та ниркову елімінацію прокаїнаміду і NAPA, а також через можливі токсичні ефекти, обидві сполуки слід контролювати у пацієнтів, які перебувають на хронічній терапії прокаїнамідом.

Референтні інтервали

Загальноприйнятий терапевтичний діапазон для суми N-ацетилпрокаїнаміду та прокаїнаміду становить 5-30 мкг/мл (18,1-108,3 мкмоль/л). Для ефективного лікування деяким пацієнтам можуть знадобитися рівні в сироватці або плазмі крові, що виходять за межі цього діапазону. Тому цей діапазон надається лише як орієнтир для інтерпретації разом з іншими клінічними симптомами та історією хвороби. Фактори, які можуть впливати на взаємозв'язок між концентрацією N-ацетилпрокаїнаміду в сироватці або плазмі крові та клінічною відповіддю, включають функцію нирок та кровообігу, швидкість ацетилювання, тяжкість та тип серцевої аритмії, загальний стан здоров'я та застосування інших лікарських засобів. Концентрація N-ацетилпрокаїнаміду в сироватці або плазмі крові залежить від часу прийому останньої дози прокаїнаміду, способу застосування, супутньої медикаментозної терапії, стану зразка, часу відбору зразка та індивідуальних особливостей всмоктування, біотрансформації, розподілу та виведення. Ці параметри необхідно враховувати при інтерпретації результатів.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. N-ацетилпрокаїнамід (NAPA) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%.