We stand with Ukraine. 🇺🇦

Д-Димер

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
D-Димер, Фрагмент розщеплення фібрину
Одиниці вимірювання
мкг/мл, нг/мл, мг/л, мкг/л, мкг FEU /мл, нг FEU /мл, мг FEU/л, мкг FEU/л

Кількісний результат аналізу D-димеру може бути виражений як концентрація D-димеру або FEUs, залежно від способу калібрування. Чисельні значення можуть легко бути конвертовані одне в одне, оскільки маса однієї фібриноген-еквівалентної одиниці (FEU) дорівнює половині однієї D-димер одиниці (DDU):  

1 FEU = 2 X DDU

Наприклад 0,5 мкг FEU/мл = 0,25 мкг/мл DDU.

Тромбін перетворює фібриноген на розчинний фібрин шляхом розщеплення фібринопептидів A і B. Мономери фібрину вступають у реакцію спонтанної полімеризації. Фактор активності XIII з'єднує два D-домени й утворює щільний фібриновий згусток. Утворюється нова плазмін-резистентна детермінанта (D-димер). Фрагменти, що містять D-димер, формуються, відповідно, у процесі розкладання фібринового згустку плазміном. Велика частина продуктів розкладання фібрину складається з X-олігомерів з високою молекулярною вагою. Тест має сильну прив'язку до даних продуктів розпаду з високою молекулярною масою. Повне розкладання молекул D-димеру здійснюється тільки in vitro або при лізисній терапії.

D-димер є вкрай чутливим маркером активації коагуляції. При розсіяній внутрішньоваскулярній коагуляції/виснажливій коагулопатії продукти розпаду фібрину виступають як маркери. Контроль продуктів розпаду фібрину може використовуватися для

  • підтвердження або спростування ймовірного діагнозу
  • оцінки потенційного ризику для пацієнтів із ДВЗ-синдромом
  • контролю ініційованого лікування

Крім тромбозу глибоких вен, легеневої емболії та ДВЗ-синдрому, значення D-димеру залежать від інших причин утворення фібрину (травм, ускладнень під час вагітності, злоякісних захворювань або васкулярних порушень). Тому підвищені значення концентрації D-димеру необхідно оцінювати з урахуванням історії хвороби пацієнта та клінічних симптомів.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Д-Димер - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкг/мл, нг/мл, мг/л, мкг/л, мкг FEU /мл, нг FEU /мл, мг FEU/л, мкг FEU/л.