We stand with Ukraine. 🇺🇦

Сечова кислота

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Продукт метаболізму пуринових основ, тригідроксипурин, гетероциклічний уреїд сечовини
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл

Вимірювання сечової кислоти використовується для діагностики та лікування численних ниркових і метаболічних розладів, включаючи ниркову недостатність, подагру, лейкемію, псоріаз, голодування та інші виснажливі стани, а також у пацієнтів, які отримують цитотоксичні препарати.

Сечова кислота є основним продуктом катаболізму пуринів в організмі людини. Основна частина сечової кислоти утворюється в печінці, а виводиться нирками, при цьому пул сечової кислоти в організмі визначається балансом між синтезом і виведенням. Гіперурикемію поділяють на первинну та вторинну, що пов'язано або з надмірним утворенням, або зі зниженим виведенням сечової кислоти. 

Первинна гіперурикемія також відома як ідіопатична або сімейна форма. У переважній більшості випадків причиною підвищення рівня сечової кислоти є знижена канальцева секреція сечової кислоти. Приблизно 1% пацієнтів з первинною гіперурикемією мають ферментативний дефект метаболізму пуринів, що призводить до надмірного утворення сечової кислоти. Первинна гіперурикемія асоціюється з подагрою, синдромом Леша-Ніхана, синдромом Келлі-Сігміллера та підвищеною активністю фосфорибозилпірофосфатсинтази. 

Вторинна гіперурикемія може бути спричинена підвищеним споживанням пуринів з їжею, що асоціюється з підвищеною екскрецією сечової кислоти з сечею. Вторинна гіперурикемія пов'язана з багатьма станами, включаючи ниркову недостатність, мієлопроліферативні захворювання, гемолітичні захворювання, псоріаз, поліцитемію, надмірне вживання алкоголю, свинцеву інтоксикацію, дієту, багату на пурини, голодування та хіміотерапію.

Гіпоурикемія може бути наслідком зниженого вироблення сечової кислоти, наприклад, при спадковій ксантинурії, спадковому дефіциті пуриннуклеозидфосфорилази та терапії алопуринолом. Гіпоурикемія також може бути зумовлена підвищеною екскрецією сечової кислоти нирками, що може виникати при злоякісних захворюваннях, СНІДі, синдромі Фанконі, цукровому діабеті, тяжких опіках і гіпереозинофільному синдромі. Крім того, гіпоурикемія може бути наслідком лікування урикозуричними засобами та прийому рентгеноконтрастних препаратів. Кількісне визначення екскреції сечової кислоти з сечею може допомогти у виборі відповідного лікування гіперурикемії, надаючи вказівку, чи слід лікувати пацієнтів урикозуричними препаратами для посилення ниркової екскреції, або алопуринолом для пригнічення синтезу пуринів.

Референтні інтервали

<pre>
Сироватка крові (референтний діапазон за Tietz)
Чоловіки 208,3 - 428,4 мкмоль/л (3,5 - 7,2 мг/дл) 
Жінки    154,7 - 357,0 мкмоль/л (2,6 - 6,0 мг/дл)
</pre>

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Сечова кислота - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл.