We stand with Ukraine. 🇺🇦

Теофілін

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Амінофілін, еліксофілін, 1,3-диметилксантин
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%

Теофілін (1,3-диметилксантин), бронходилататор, широко використовується для лікування пацієнтів з астмою, апное (тимчасовою асфіксією) та іншими обструктивними захворюваннями легень. Моніторинг концентрації теофіліну в сироватці крові є дуже важливим, оскільки швидкість кліренсу теофіліну у різних людей може відрізнятися, а також спостерігалися випадки тяжкої токсичності без попередньої появи незначних побічних ефектів. Крім того, кілька факторів можуть впливати на елімінацію теофіліну. Елімінація теофіліну сповільнюється у пацієнтів з ожирінням, печінковими захворюваннями та у тих, хто дотримується дієти з високим вмістом вуглеводів і низьким вмістом білків. У недоношених дітей швидкість виведення теофіліну дуже низька. І навпаки, у курців виведення теофіліну відбувається швидше. У поєднанні з іншими клінічними даними моніторинг рівня теофіліну в сироватці крові може надати лікарю корисну інформацію, яка допоможе скоригувати дозування препарату для досягнення оптимального терапевтичного ефекту, уникаючи при цьому токсичності препарату.

Референтні інтервали

Для оцінки препаратів теофіліну та шляхів введення, вивчення фармакокінетики препарату та визначення взаємозв'язку між концентрацією в сироватці крові та терапевтичними і токсичними ефектами препарату використовувалися різні методології. Для більшості пацієнтів діапазон від 10 до 20 мкг/мл (55,5-111 мкмоль/л) пригнічує хронічні астматичні симптоми. Серед пацієнтів, які отримували однакові дози, спостерігалися значні розбіжності між дозуванням препарату та концентрацією в сироватці крові. Основним фактором, що пояснює варіабельність, є індивідуальна варіабельність швидкості метаболізму та елімінації теофіліну.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Теофілін - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%.