We stand with Ukraine. 🇺🇦

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Аланінтрансаміназа, Глутамат-піруват-трансаміназа, глутамат-піруват-трансаміназа в сироватці
Одиниці вимірювання
нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) або глутаматпіруваттрансфераза належить до трансаміназ, які каталізують взаємоперетворення амінокислот і α-кетокислот шляхом перенесення аміногруп. Хоча найбільша активність ферменту виявляється в печінці, значна активність також спостерігається в нирках, серці, скелетних м'язах, підшлунковій залозі, селезінці та легеневій тканині.

Оскільки питома активність аланінамінотрансферази у печінці приблизно в 10 разів вища, ніж у серці та скелетних м'язах, підвищена активність АЛТ у сироватці крові в основному розглядається як показник паренхіматозного захворювання печінки. АЛТ присутня в цитозолі гепатоцитів, і підвищення її рівня в сироватці крові свідчить про порушення цілісності плазматичної мембрани гепатоцитів. АЛТ має більшу діагностичну чутливість при захворюваннях гепатобіліарної системи, ніж АСТ. Активність >50 разів вище верхньої межі норми переважно асоціюється з гострим вірусним гепатитом, гострими порушеннями печінкової перфузії та гострим некрозом печінки внаслідок вживання токсинів, включаючи парацетамол та чотирихлористий вуглець. Помітно підвищений рівень АЛТ у сироватці крові може спостерігатися при різних захворюваннях печінки, включаючи гепатит, мононуклеоз і цироз. Підвищені рівні АЛТ можуть бути виявлені при вірусному гепатиті та інших формах захворювань печінки до розвитку явних клінічних симптомів, таких як жовтяниця. Рівні, що в 15 разів перевищують верхню межу норми, завжди вказують на гострий гепатоцелюлярний некроз вірусного, токсичного або циркуляторного походження. Підвищення рівня АЛТ також може бути виявлено при цирозі печінки та позапечінковому холестазі.

Незначне або помірне підвищення рівня АЛТ також може спостерігатися після вживання алкоголю або прийому ліків, включаючи пеніцилін, саліцилати або опіати.

Референтні інтервали

Метод заснований на рекомендаціях "Міжнародної федерації клінічної хімії" (IFCC).

Чоловіки (дорослі)< 50 Од/л0,85 мккат/л
Жінки (дорослі)< 35 Од/л0,60 мккат/л
Новонароджені/Немовлята13–45 Од/л0,22–0,75 мккат/л

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Аланінамінотрансфераза (АЛТ) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл) .