We stand with Ukraine. 🇺🇦

Глутаматдегідрогеназа (GLDH)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
EC: 1.4.1.2
Одиниці вимірювання
нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)

Глутаматдегідрогеназа (GLDH) - це специфічний для печінки фермент, який міститься виключно в мітохондріях і розташований переважно в ацинусі печінкової клітини. Активність глутаматдегідрогенази в інших органах, таких як нирки, підшлункова залоза, серце, мозок і кишечник, є незначною. Визначення активності глутаматдегідрогенази проводиться для діагностики захворювань печінки, зокрема для оцінки тяжкості пошкодження окремих клітин. Некротичні ураження печінки, такі як гостра печінкова дистрофія, некротичний гепатит, множинні метастази в печінці та обструктивна жовтяниця супроводжуються підвищеною активністю глутаматдегідрогенази (GLDH) в сироватці крові.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Глутаматдегідрогеназа (GLDH) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл) .