We stand with Ukraine. 🇺🇦

Асоційований з вагітністю протеїн А плазми (PAPP-A)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Асоційований з вагітністю плазмовий білок А (PAPP-A), асоційований з вагітністю білок-А плазми
Одиниці вимірювання
мМО/л, мкМО/мл, МО/л, мМО/мл

Асоційований з вагітністю протеїн А плазми (PAPP-A) - це великий глікопротеїн з молекулярною масою 200 кДа, який належить до метцицинової суперродини цинкових пептидаз. Вперше PAPP-A був виділений із сироватки крові вагітних жінок, де його концентрація постійно зростає до кінця вагітності. PAPP-A виробляється трофобластом і секретується в материнську сироватку, де в основному циркулює у вигляді гетеротетрамерного комплексу 2:2 разом з двома субодиницями проформи головного основного білка еозинофілів (proMBP).

Зараз добре відомо, що концентрація PAPP-A в сироватці крові є надійним маркером анеуплоїдії плода. У ряді досліджень було підтверджено, що асоційований з вагітністю протеїн А плазми (PAPP-A) у поєднанні з вільним βХГЛ та сонографічним визначенням нуклеарної прозорості (NT) є сироватковим маркером вибору для ідентифікації жінок з підвищеним ризиком виношування плоду з синдромом Дауна протягом першого триместру (8-14 тиждень) вагітності. За допомогою цієї комбінації маркерів було описано рівень виявлення до 70 % (тільки сироваткові маркери) і 90 % (у поєднанні з НТ) при частоті хибнопозитивних результатів 5 %.

Середній рівень PAPP-A в сироватці крові матері при ураженій вагітності нижчий порівняно з середнім рівнем при вагітності без ураження. Виходячи з віку матері, ризик вагітності з синдромом Дауна можна розрахувати за допомогою спеціального алгоритму, наприклад, на основі співвідношення ймовірностей.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Асоційований з вагітністю протеїн А плазми (PAPP-A) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мМО/л, мкМО/мл, МО/л, мМО/мл.