We stand with Ukraine. 🇺🇦

Лямбда (λ) легкі ланцюги

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Легкий ланцюг імуноглобуліну лямбда (λ), вільні легкі ланцюги
Одиниці вимірювання
г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл

Вимірювання різної кількості різних типів легких ланцюгів допомагає в діагностиці множинної мієломи, лімфоцитарних новоутворень, макроглобулінемії Вальденстрема та захворювань сполучної тканини, таких як ревматоїдний артрит або системний червоний вовчак.

Кожен клон плазматичних клітин в нормі виробляє однорідну молекулу імуноглобуліну типу легкого ланцюга каппа або лямбда. Співвідношення каппа:лямбда в сироватці крові в нормі становить близько 2:1.

Патологічне збільшення клітинного клону призводить до підвищеного утворення моноклональних імуноглобулінів або фрагментів імуноглобулінів (вільних легких ланцюгів), які спричиняють зміну співвідношення каппа:лямбда. Співвідношення каппа:лямбда за межами нормального діапазону вказує на моноклональну гамма-патію.

Цей тест охоплює як зв'язані, так і вільні імуноглобуліни легкого ланцюга.

Відомо, що так звані парапротеїни, які секретуються при моноклональних гамопатіях (моноклональних імуноглобулінеміях), можуть відрізнятися від відповідних імуноглобулінів поліклонального походження за амінокислотним складом і розміром. Це може погіршити зв'язування з антитілом і, як наслідок, спричинити надлишок антигену нижче меж, визначених для імуноглобулінів поліклонального походження. Надлишок антигену може бути виявлений після відповідного розведення таких зразків.

Крім того, наявність двох моноклональних гамопатій, що продукують різні типи легких ланцюгів, теоретично може призвести до того, що співвідношення каппа:лямбда буде в межах норми.

Відповідно, кількісне визначення легких ланцюгів каппа і лямбда не може повністю замінити електрофорез високої роздільної здатності, імуноелектрофорез або електрофорез з імунофіксацією в діагностиці моноклональної гаммапатії.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Лямбда (λ) легкі ланцюги - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл.