We stand with Ukraine. 🇺🇦

Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Холестерин ЛПНЩ)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
ЛПНЩ, ліпопротеїни низької щільності, ЛНЩ, ХС ЛПНЩ, холестерин ліпопротеїнів низької щільності, холестерол бета-ліпопротеїдів, бета-ліпопротеїни, бета-ЛП
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл

Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) відіграють ключову роль у виникненні та прогресуванні атеросклерозу і, зокрема, коронарного склерозу. ЛПНЩ утворюються з ЛПДНЩ (ліпопротеїнів дуже низької щільності), багатих на тригліцериди, під дією різних ліполітичних ферментів і синтезуються в печінці. Виведення ЛПНЩ з плазми крові відбувається переважно паренхіматозними клітинами печінки за допомогою специфічних рецепторів ЛПНЩ. Підвищена концентрація ЛПНЩ у крові та збільшення часу їх перебування в крові в поєднанні зі збільшенням швидкості біологічної модифікації призводить до руйнування функції ендотелію та більшого поглинання холестерину ЛПНЩ в системі моноцитів/макрофагів, а також гладком'язовими клітинами стінок судин. Більшість холестерину, що накопичується в атеросклеротичних бляшках, походить з ЛПНЩ.

Холестерин ЛПНЩ відіграє причинну роль у розвитку ішемічної хвороби серця, а численні клінічні та епідеміологічні дослідження демонструють його атерогенні властивості. Холестерин ЛПНЩ має найсильніший зв'язок з коронарною смертністю серед усіх змінних ліпідів і ліпопротеїдів (дослідження GRIPS), причому особливо високий ризик становить поєднання підвищеного рівня холестерину ЛПНЩ і підвищеного рівня тригліцеридів. Визначення рівня холестерину ЛПНЩ забезпечує раннє розпізнавання ризику атеросклерозу і може використовуватися для визначення відповіді на гіполіпідемічну медикаментозну терапію. Високий рівень холестерину ЛПНЩ асоціюється з підвищеним серцево-судинним ризиком і сімейною гіперліпідемією. Знижений рівень холестерину ЛПНЩ може спостерігатися при мальабсорбції та недоїданні.

Тому терапія, спрямована на зниження рівня ліпідів, в першу чергу спрямована на зниження рівня холестерину ЛПНЩ, що потім виражається в поліпшенні функції ендотелію, профілактиці атеросклерозу і зниженні його прогресування, а також запобіганні розриву бляшок.

Референтні інтервали
Рекомендации NCEP (National Cholesterol Education Program)
< 2,6 ммоль/л   (100 мг/дл)     Оптимальний рівень
2,6–3,3 ммоль/л (100–129 мг/дл) Поблизу оптимального рівня / Вище оптимального рівня
3,4–4,1 ммоль/л (130–159 мг/дл) Граничні значення
4,1–4,9 ммоль/л (160–189 мг/дл) Високий рівень
≥ 4,9 ммоль/л   (190 мг/дл)     Дуже високий рівень

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Холестерин ЛПНЩ) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл.