We stand with Ukraine. 🇺🇦

Онкомаркер CYFRA 21-1 (рак легень,сечового міхура)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
С-кінець цитокератину 19, розчинні фрагменти цитокератину 19, CYFRA, Cyfra 21.1
Одиниці вимірювання
нг/мл, мкг/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%

Цитокератини - це структурні білки, що утворюють субодиниці епітеліальних проміжних філаментів. На сьогодні ідентифіковано двадцять різних поліпептидів цитокератину. Завдяки своїй специфічній структурі розподілу вони дуже добре підходять для використання в якості маркерів диференціювання в пухлинній патології. Інтактні поліпептиди цитокератину погано розчиняються, але розчинні фрагменти можуть бути виявлені в сироватці крові.

За допомогою двох специфічних моноклональних антитіл (KS 19.1 і BM 19.21) CYFRA 21-1 вимірює фрагмент цитокератину 19 з молекулярною масою приблизно 30000 дальтон.

Основним показанням для CYFRA 21-1 є моніторинг перебігу недрібноклітинного раку легенів (NSCLC). CYFRA 21-1 також підходить для моніторингу перебігу міоінвазивного раку сечового міхура. Хорошу специфічність демонструє CYFRA 21-1 щодо доброякісних захворювань легень (пневмонія, саркоїдоз, туберкульоз, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, емфізема).

Дещо підвищені значення (до 10 нг/мл) рідко зустрічаються при виражених доброякісних захворюваннях печінки та нирковій недостатності. Немає кореляції зі статтю, віком або курінням. На показники також не впливає вагітність. Первинний діагноз карциноми легень слід ставити на основі клінічної симптоматики, візуалізаційних або ендоскопічних процедур та інтраопераційних знахідок. Нечітке циркулярне вогнище в легені разом із значеннями CYFRA 21-1 > 30 нг/мл з високою ймовірністю вказують на наявність первинної карциноми бронхів. Високий рівень CYFRA 21-1 в сироватці крові свідчить про поширену стадію пухлини і поганий прогноз. Нормальне або лише незначно підвищене значення не виключає наявності пухлини.

Успішна терапія підтверджується швидким зниженням рівня CYFRA 21-1 в сироватці крові до нормального діапазону. Постійне значення CYFRA 21-1 або незначне чи лише повільне його зниження свідчить про неповне видалення пухлини або наявність множинних пухлин з відповідними терапевтичними та прогностичними наслідками. Прогресування захворювання часто виявляється раніше за допомогою підвищення рівня CYFRA 21-1, ніж за допомогою клінічної симптоматики та візуалізаційних процедур

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Онкомаркер CYFRA 21-1 (рак легень,сечового міхура) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нг/мл, мкг/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%.