We stand with Ukraine. 🇺🇦

бета-CrossLaps - продукти розпаду колагену 1 типу

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
b-CrossLaps, С-кінцеві телопептиди колагену I типу, продукт деградації колагену в результаті кісткової резобції, С-термінальний телопептид сироватки
Одиниці вимірювання
нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, пг/мл

Тест може бути використаний як допоміжний засіб для моніторингу антирезорбтивної терапії (наприклад, бісфосфонати, замісна гормональна терапія) у жінок в постменопаузі та осіб з діагнозом остеопенія.

Понад 90 % органічного кісткового матриксу складається з колагену I типу, який переважно синтезується в кістках. У кістці відбувається регульований анаболізм і катаболізм основної речовини. Під час нормального метаболізму кісткової тканини зрілий колаген I типу деградує, а його дрібні фрагменти потрапляють у кров і виводяться нирками.

При фізіологічно або патологічно підвищеній резорбції кісткової тканини (наприклад, у похилому віці або внаслідок остеопорозу) колаген I типу руйнується в більшій мірі, і рівень фрагментів колагену в крові зростає пропорційно.

Визначаючи ці маркери кісткової резорбції, можна виявити активність остеокластів.

Особливо важливими фрагментами колагену I типу є β-ізомеровані С-кінцеві телопептиди (β-CTx). Ці ізомеровані телопептиди є високоспецифічними для деградації колагену I типу, який домінує в кістковій тканині.

Підвищений рівень ізомерованих С-кінцевих телопептидів колагену I типу в сироватці крові спостерігається у пацієнтів з підвищеною резорбцією кісткової тканини. Сироваткові рівні повертаються до норми під час антирезорбтивної терапії.

Визначення С-кінцевих телопептидів у сироватці крові рекомендується для моніторингу ефективності антирезорбтивної терапії (наприклад, бісфосфонатів або замісної гормональної терапії) при остеопорозі або інших захворюваннях кісток. Таким чином, зміни, викликані терапією, можна продемонструвати вже через кілька тижнів.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. бета-CrossLaps - продукти розпаду колагену 1 типу - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, пг/мл.