We stand with Ukraine. 🇺🇦

Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин С)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ



* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
IGF-I, ІФР-І, Соматомедін С
Одиниці вимірювання
нмоль/л, мкг/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, нг/мл

Інсуліноподібний фактор росту I (IGF-I)- це один поліпептидний ланцюг з трьома внутрішньомолекулярними дисульфідними зв'язками. Він складається з 70 амінокислотних залишків з молекулярною масою 7649 дальтон. Він структурно гомологічний до IGF-II та інсуліну. Інсуліноподібний фактор росту I циркулює переважно у високомолекулярному третинному комплексі з IGF-зв'язуючим білком-3 (IGFBP-3) та кислотонестійкої субодиницею. In vivo синтез IGF-I стимулюється гормоном росту та споживанням їжі.

У людини рівень інсуліноподібного фактору росту I (IGF-І) в плазмі ледь визначається при народженні, поступово зростає в дитинстві, досягає піку в середині пубертатного періоду приблизно до 40 років, а потім поступово знижується. Під час вагітності рівень IGF-І в плазмі матері зростає. У діагностиці порушень росту вимірювання IGF-I є корисним показником секреції гормону росту. Нормальна концентрація інсуліноподібного фактору росту I (IGF-І)  в плазмі або сироватці крові є вагомим доказом дефіциту гормону росту. Низьке значення ІФР-І свідчить про дефіцит гормону росту і вимагає додаткового обстеження, щоб визначити, чи є секреція гормону росту субнормальною. Вимірювання IGF-І також корисне для оцінки зміни харчового статусу.

Вимірювання інсуліноподібного фактору росту I в сироватці ускладнюється наявністю кислотолабільних компонентів і зв'язуючих білків. Для забезпечення точного кількісного визначення необхідна кислотна обробка для вивільнення IGF-I.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин С) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нмоль/л, мкг/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, нг/мл.