We stand with Ukraine. 🇺🇦

Хоріонічний гонадотропін людини - вільна бета субодиниця (вільний β-ХГЛ)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний, вільна β-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини
Одиниці вимірювання
нг/мл, мМО/мл, МО/л

Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) - це глікопротеїновий гормон (~37 кДа), що складається з двох нековалентно зв'язаних субодиниць - α- і β-ланцюгів (~15 і 22 кДа відповідно). Білок виробляється тканиною трофобласта і служить для підтримки жовтого тіла протягом перших тижнів вагітності. Крім того, він також впливає на вироблення стероїдів.

Природно, ХГЛ з'являється тільки в крові та сечі вагітних жінок. Концентрація ХГЛ експоненціально зростає в першому триместрі вагітності, досягаючи піку приблизно на 9-му тижні вагітності. Згодом рівень гормону знижується між 10-16 тижнями вагітності приблизно до однієї п'ятої від пікової концентрації і залишається на цьому рівні до пологів. У невагітних жінок ХГЛ може вироблятися трофобластичними і нетрофобластичними пухлинами, а також герміногенними пухлинами з трофобластичними компонентами.

Сироватка крові вагітних жінок містить переважно інтактний ХГЛ. Однак незначна частина α- та β-субодиниць циркулює у незв'язаному вигляді. Частка вільного βХГЛ в середньому становить ~1 % порівняно з інтактним ХГЛ. В результаті процесу деградації білка в крові та сечі можуть бути виявлені додаткові варіанти ХГЛ. Однак, тільки інтактний гормон є біологічно активним.

Зараз добре відомо, що концентрація вільного βХГЛ у сироватці крові є надійним маркером анеуплоїдії плода. У ряді досліджень було підтверджено, що вільний β-ХГЛ у поєднанні з асоційованим з вагітністю плазмовим білком А (РАРР-А) та сонографічним визначенням товщини комірцевого простору (НТ)  є маркером вибору для виявлення вагітності з підвищеним ризиком синдрому Дауна протягом першого триместру (8-14 тиждень) вагітності. При використанні цієї комбінації маркерів частота виявлення становить до 70 % (тільки сироваткові маркери) і 90 % (у поєднанні з НТ) при частоті хибнопозитивних результатів 5 %.

Середній рівень вільного βХГЛ у сироватці крові матері під час вагітності з синдромом Дауна вищий, ніж під час вагітності без синдрому Дауна. Виходячи з віку матері, ризик вагітності з синдромом Дауна можна розрахувати за допомогою спеціального алгоритму, наприклад, на основі співвідношення ймовірностей.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Хоріонічний гонадотропін людини - вільна бета субодиниця (вільний β-ХГЛ) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нг/мл, мМО/мл, МО/л .