We stand with Ukraine. 🇺🇦

Тестостерон вільний

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Одиниці вимірювання
пмоль/л, пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л

Тестостерон є плейотропним гормоном, тобто впливає на різні фенотипи і відіграє важливу роль в організмі людини. Це C19-стероїд є найефективнішим природним гормоном у сімействі андрогенів. У чоловіків тестостерон виробляється яєчками, а також мінімально - корою надниркових залоз. У жінок тестостерон виробляється в корі надниркових залоз та яєчниках, на які припадає 50 % тестостерону, а решта виробляється з периферичних тканин, таких як кістки, молочні залози, м'язи та жир.

Як і інші стероїдні гормони, концентрація тестостерону має добовий ритм: рівень тестостерону досягає піку вранці і знижується протягом дня. У сироватці крові здорових людей міститься приблизно 1-5% вільного тестостерону, 38% тестостерону, зв'язаного з альбуміном, і 60% тестостерону, зв'язаного з глобуліном, що зв'язує статеві гормони (SHBG), причому останні два зазвичай не здатні проникати у внутрішньоклітинне середовище і здійснювати свої біохімічні ефекти. Для визначення рівня тестостерону важливо вимірювати вільну фракцію, оскільки вона є біологічно активною і може бути визначена в біологічних рідинах, таких як плазма або сироватка крові.

Вимірювання тестостерону відіграє життєво важливу роль у діагностиці різних ендокринних розладів. Підвищений рівень тестостерону може бути наслідком патологій яєчок або гіпофіза або зловживання андрогенами у чоловіків.  

Зниження вироблення гормонів, включаючи тестостерон, може спостерігатися у чоловіків похилого віку, які відчувають різноманітні симптоми, пов'язані зі зниженням рівня тестостерону, наприклад, порідіння волосся, втрату енергії або сексуальну дисфункцію. Вимірювання у жінок застосовується як допоміжний засіб для діагностики клінічного гіпогонадизму та для діагностики гіперандрогенних станів, наприклад, гірсутизму, яєчникової недостатності та вродженої гіперплазії надниркових залоз, новоутворень яєчників або надниркових залоз, синдрому полікістозних яєчників.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Тестостерон вільний - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  пмоль/л, пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л.