We stand with Ukraine. 🇺🇦

Трийодтиронін вільний (FT3)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Вільний Т3, вільний трийодтиронін
Одиниці вимірювання
пмоль/л, пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, нг/дл, нг/л

Гормони щитовидної залози трийодтиронін (Т3) і тироксин (Т4) виділяються в кров щитовидною залозою і відіграють життєво важливу роль у регулюванні обміну речовин в організмі, впливаючи на серцево-судинну систему, ріст і метаболізм кісток, а також є важливими для нормального розвитку функцій статевих залоз і нервової системи.

Трийодтиронін (Т3) циркулює в крові у вигляді рівноважної суміші вільного та зв'язаного з сироваткою крові гормону. Вільний Т3 (FT3) - це незв'язана і біологічно активна форма, яка становить лише 0,2-0,4 % від загального Т3. Решта nрийодтиронінe неактивна і зв'язана з білками сироватки крові, при цьому розподіл Т3 між цими зв'язуючими білками (тироксин-зв'язуючий глобулін, пре-альбумін, альбумін) є предметом суперечливих дискусій.

Визначення вільногоn трийодтиронін має перевагу в тому, що воно не залежить від змін концентрації та властивостей зв'язуючих білків, тому додаткове визначення параметра зв'язування  (T-поглинання, ТСГ) не є необхідним. Таким чином, вільний Т3 є корисним інструментом у клінічній рутинній діагностиці для оцінки стану щитоподібної залози. Вимірювання вільного Т3 підтримує диференціальну діагностику захворювань щитоподібної залози, необхідне для розрізнення різних форм гіпертиреозу, а також для виявлення пацієнтів з Т3 тиреотоксикозом.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Трийодтиронін вільний (FT3) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  пмоль/л, пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, нг/дл, нг/л.