We stand with Ukraine. 🇺🇦

Амілаза (альфа-Амілаза)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
α-амілаза, альфа-амілаза, Діастаза, амілаза сироватки, 1,4-α-D-глюканогідролаза, EC 3.2.1.1
Одиниці вимірювання
нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)

α-амілази (1,4-α-D-глюканогідролази, EC 3.2.1.1) каталізують гідролітичну деградацію полімерних вуглеводів, таких як амілоза, амілопектин і глікоген, шляхом розщеплення 1,4-α-глюкозидних зв'язків. У полісахаридах та олігосахаридах одночасно гідролізується кілька глікозидних зв'язків. Мальтотріоза, найменша така одиниця, перетворюється на мальтозу і глюкозу, хоча і дуже повільно.

Розрізняють два типи α-амілаз: панкреатичні (P-тип) і слинні (S-тип). У той час як P-тип можна віднести майже виключно до підшлункової залози і, отже, він є органоспецифічним, S-тип може походити з різних місць. Окрім слинних залоз, його також можна знайти у сльозах, поті, людському молоці, амніотичній рідині, легенях, яєчках та епітелії маткових труб.

Через нечисленність специфічних клінічних симптомів захворювань підшлункової залози, визначення α-амілази має велике значення в діагностиці захворювань підшлункової залози. В основному вони використовуються для діагностики та моніторингу гострого панкреатиту. Однак гіперамілаземія виникає не лише при гострому панкреатиті або у фазі запалення хронічного панкреатиту, але також при нирковій недостатності (знижена клубочкова фільтрація), пухлинах легень або яєчників, запаленні легень, захворюваннях слинних залоз, діабетичному кетоацидозі, черепно-мозковій травмі, хірургічних втручаннях або у випадку макроамілаземії. Для підтвердження панкреатичної специфічності рекомендується також визначити додатковий специфічний для підшлункової залози фермент - ліпазу або панкреатичну α-амілазу.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Амілаза (альфа-Амілаза) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл) .