We stand with Ukraine. 🇺🇦

Білірубін прямий

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
прямий білірубін, неонатальний білірубін, кон'югований білірубін, гематоїдин
Одиниці вимірювання
ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл

Білірубін утворюється в ретикулоендотеліальній системі при розпаді старих еритроцитів. Частина гему з гемоглобіну та інших білків, що містять гем, видаляється, метаболізується до білірубіну та транспортується у вигляді комплексу з альбуміном сироватки крові до печінки. У печінці білірубін кон'югується з глюкуроновою кислотою для солюбілізації, внаслідок чого, він стає розчинним для подальшого транспортування через жовчні протоки та виведення через травний тракт.

Захворювання або стани, при яких внаслідок гемолітичних процесів білірубін виробляється швидше, ніж печінка може його метаболізувати, призводять до підвищення рівня некон'югованого (непрямого) білірубіну в кровообігу. Незрілість печінки та деякі інші захворювання, при яких порушується механізм кон'югації білірубіну, спричиняють подібне підвищення рівня циркулюючого некон'югованого білірубіну. Обструкція жовчних проток або пошкодження гепатоцелюлярної структури призводить до підвищення рівня як кон'югованого (прямого), так і некон'югованого (непрямого) білірубіну в циркуляції.

Референтні інтервали
Прямий білірубін≤ 5 мкмоль/л≤ 0.30 мг/дл

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Білірубін прямий - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  ммоль/л, мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/л, мкг/мл.