We stand with Ukraine. 🇺🇦

Гаптоглобін

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
гемоглобін-зв'язуючий білок, Hp
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл

Гаптоглобін - це транспортний білок і білок гострої фази, який синтезується в гепатоцитах. Це глікопротеїн, який складається з двох легких α-ланцюгів і двох важких β-ланцюгів. Генетичний поліморфізм α-ланцюгів призводить до трьох фенотипів Hp 1-1, Hp 2-1 і Hp 2-2, що відрізняються за молекулярною масою. Гаптоглобін зв'язує гемоглобін у міцний комплекс гаптоглобін-гемоглобін (Hp-Hb) - гемоглобін, що утворюється в результаті патологічно підвищеного гемолізу. Ці комплекси відкладаються в гепатоцитах, причому період напіврозпаду становить менше 10 хвилин. Гемоглобін ферментативно метаболізується, і гаптоглобін вивільняється приблизно через 3 дні. Утворення комплексу та надзвичайно швидке виведення з циркулюючої крові запобігає виникненню гемоглобінурії з надмірною нирковою втратою заліза. Зниження рівня вільного гаптоглобіну свідчить про внутрішньосудинний гемоліз.

Як сильний позитивний гострофазовий реактив, опосередковане гемолізом зниження або, до певної міри, підвищення при супутньому гострому запаленні може бути компенсоване. Показання для визначення гаптоглобіну опубліковані і включають оцінку тяжкості та стадії внутрішньосудинного гемолізу, оцінку гострих запальних процесів та диференціацію фенотипу в діагностиці батьківства.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Гаптоглобін - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл.